Till innehållet

Ventilation och temperatur

Vår inomhusmiljö är komplex och påverkas av många faktorer. Ventilation och temperatur är två av dem.

Ventilationens uppgift är att byta luften i vår bostad så vi får bort fukt och partiklar för att istället få in ny frisk luft. Idag tillbringar vi i snitt 90 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt med en bra inomhusluft. 

Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd för ventilation och temperatur. För att ventilationen ska vara tillfredställande bör mängden frisk luft vara 7 liter per sekund per person + 0,35 liter per sekund per kvadratmeter. Mer information hittar du i länklistan längst ner.

För att vi ska trivas med temperaturen i vår bostad bör den vara mellan 20-23 grader. Dessa värden har Folkhälsomyndigheten tagit fram utifrån vad människor i allmänhet tycker är trivsamt.

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Natalie Broqvist - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
natalie.broqvist@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".