Till innehållet

Slam och latrin

Slam

Om du har en avloppsanläggning är det obligatoriskt med slamhämtning. Detta för att förhindra att det läcker ut näringsämnen och bakterier ut i miljön, och även för att skydda din anläggning så att den fungerar i många år framöver.

Slamtömning sker efter zonindelningen:

  • Kvartal 1 Rudskoga
  • Kvartal 2 Visnum
  • Kvartal 3 Varnum
  • Kvartal 4 Ölme

Vill du ha mer exakt information när tömningen sker hänvisar vi till tömningsentreprenören LBC på telefonnummer 010-3030800.

Slam från enskilda slamavskiljare

Hämtning en gång varje år från fast boende.

Slam från fritidshus

Hämtning en gång vartannat år.

Slutna tankar

Hämtas efter budning, dock ska detta ske minst en gång per år om inte dispens finns. Extra hämtningar kan beställas direkt från entreprenören, LBC, telefon 010-3030800 eller hos Vatten & Avfall. Inställelsetid tidigast 3 dagar efter budning. Vid stopp eller andra akuta situationer kan hämtningen ske snabbare mot förhöjd avgift.

Latrin

Latrin från torrtoaletter hämtas inom hela kommunen. Här kan du se när vi kommer till ditt fritidsområde.

Du beställer hämtning av Vatten & Avfall via telefon eller mejl. Hämtning övrigt tid medges mot en högre avgift.

Latrin och gråvatten 

Har du fritidsbåt, husvagn eller husbil kan du tömma din latrinkasett och gråvattentank hos Gästhamnen, Hamnvägen 9. 

Latrinkompostering

Har du planer på att kompostera din latrin behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Det är inte tillåtet att gräva ned latrin utan att först behandla det. Anledningen är att bakterier i obehandlad latrin kan spridas och förorena din eller grannens vattentäkt.

Kompostering är en hantering som anses vara mycket mer säker, då bakterier och parasiter dör innan latrinen hamnar på eller i marken. Mullen som sedan blir kan användas som jordförbättring i rabatter.

Läs igenom kraven och råden här nedanför innan du ansöker om att börja kompostera latrin.

Krav på kompost

Grundkravet för en latrinkompost är att den ska ha två fack som används växelvis. Det är viktigt att komposten är av material som är tåligt, att den är ventilerad och att den har en tät botten samt ett regntätt lock. Fåglar, råttor och flugor ska inte kunna ta sig in i komposten. Komposten får heller inte vara utformad så att den kan börja läcka. 

Tänk på att det måste finnas tillräckligt med avsättningsyta i din trädgård för spridning av mullen. Spridning av mull eller urin får inte ske för nära vattendrag och diken.

Behållarna ska placeras minst 25 meter från vattendrag och helst minst 4,5 meter från tomtgränsen.

För att få en bra produkt som är lätthanterlig bör komposteringen förberedas redan i latrinkärlet eller behållaren inne i toalettutrymmet. Det är därför bra att lägga strömedel i botten. Under själva användningen tillför man strö i nödvändig mängd och intervall.

Latrinen varvas med torvmull eller lite torrt trädgårdsavfall, till exempel löv och gräsklipp. Saftiga växtdelar och nyklippt gräs bör du undvika. Kom ihåg att lägga torrt strö eller trädgårdsavfall överst.

Eftersom det är mycket kväve i urin, behövs något kolrikt för att mikroorganismer ska trivas. Material med kol är bland annat flisat trädgårdsavfall, sågspån, kutterspån och hushållspapper. Kväverikt material är färskt gräsklipp och andra färska växtdelar.

Vid användning fyller du ett fack i taget. När det ena facket i komposten är fyllt till två tredjedelar avslutar du komposteringen genom att täcka komposten. Låt den sedan vila i sex månader. Den tiden är till för att smittoämnen ska brytas ned. Under tiden använder du det andra facket.

Sommartid bör du blanda om i komposten en gång per månad.

Den färdiga komposten ska vara kall efter omrörning. Färgen ska vara mörkbrun och den ska dofta mylla.

Flugor

Blanda om i komposten för att få tillräckligt hög temperatur i hela kompostmassan och täck med strömedel.

Lukt, lakvatten eller jäsning

Detta innebär att komposten är för blöt, tillsätt strömedel och rör om. Komposten ska vara som en urkramad svamp när det gäller hur fuktig den är.

Lukt av ammoniak

Luktar det ammoniak så är kvävehalten för hög. Fyll på med något kolrikt, till exempel flisat trädgårdsavfall, sågspån, kutterspån och hushållspapper.

Myror eller om komposten är grå och torr

Fukta komposten försiktigt med vattenkanna med stril.

Avstannad process

Om processen avstannar kan det bero på att det är för blött eller för torrt. Blanda i strö om det är för blött eller fukta lätt om det är för torrt. Under vinterhalvåret avtar processen för att sätta fart när våren kommer och temperaturen stiger.

Kontaktuppgifter

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".