Till innehållet

Vårt erbjudande

Vi vill att du som medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete. När du jobbar hos oss ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer och att du får de verktyg du behöver för att lyckas.

Här kan du läsa mer om våra erbjudanden som du får ta del av som medarbetare. 

Vi vill att du ska utvecklas och trivas i ditt arbete. Våra verksamheter är beroende av kunniga och kompetenta medarbetare som vill leverera bra service till kommunens invånare. Hos oss har du årliga medarbetarsamtal med din chef där ni tillsammans sätter upp individuella mål och pratar om vad du behöver för att nå dem. 

Hos oss får du 25 semesterdagar om du är yngre än 40 år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Om verksamheten tillåter har du även möjligheten att byta semesterdagstillägget (pengar) mot extra lediga dagar. 

Som tillsvidareanställd får du möjligheten att hyra en kvalitetscykel till ett förmånligt pris genom bruttolöneavdrag. En möjlighet som förbättrar hälsan samtidigt som du gör en insats för miljön.

Du kan hyra upp till 2 cyklar, och under hela hyresperioden ingår leverans, injustering, 3-års garanti, cykelhjälm, extralås samt trygghetsförsäkringar i händelse av stöld eller långtidssjukskrivning. 

Inom flera av våra verksamheter finns möjligheten till flextid. Det ger dig möjlighet att inom vissa ramar själv kunna anpassa arbetsdagens början och slut, med förutsättning att det fungerar för verksamheten. 

Hos oss kan du köpa årskort för buss eller buss och tåg. Årskortet betalas genom att vi gör att avdrag på din nettolön under 12 månader. 

Vi vill att du som chef ska växa och känna dig trygg i ditt ledarskap. Vi har därför olika aktiviteter och utbildningar som ska ge dig möjligheten att få lära av andras erfarenheter och stärka dig i din ledarroll.

Du som medarbetare ska ha inflytande och vara delaktig i ditt arbete och i organisationen. Genom medarbetarsamtalen sätter du upp individuella mål och målsättningar utifrån ditt och verksamhetens behov. Arbetsplatsträffarna är ett forum där du, dina kollegor och din chef gemensamt arbetar med utveckling, planering och uppföljning inom ert område. Hos oss är det viktigt att de beslut som tas i organisationen är så nära dig och ditt arbete som möjligt. 

När du har varit anställd i mer än ett år får du ett föräldrapenningtillägg när du blir föräldraledig. Det betyder att du får ett tillägg som motsvarar 10% av din lön i 180 dagar. Tillägget betalas ut automatiskt när ditt barn föds, så du behöver inte ansöka om det. 

Som anställd hos oss är du försäkrad både via lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. De försäkringar som regleras via kollektivavtal gäller vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Försäkringarna är kopplade till din anställning, vilket betyder att du inte behöver vara medlem i en facklig organisation för att omfattas av dem. Det ger dig en ökad trygghet och ett extra skydd utöver de lagstadgade försäkringarna. 

Personalklubben sprider en liten extra guldkant på tillvaron. Deras uppdrag är att stärka och främja sammanhållning och kamratskap genom att anordna olika typer av aktiviteter. Några aktiviteter som har genomförts är: gratis deltagande i det lokala loppet Harsprånget, naturvandring på Järnleden och båttur på Kristinehamns historiska Bojort.

Kontaktuppgifter

HR-avdelningen
HR@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".