Till innehållet

Björneborg

Björneborg, kommunens näst största tätort efter Kristinehamn, ligger idylliskt vid sjön Vismen mellan Kristinehamn och Degerfors. Vattnet har alltid varit viktigt med en byggd damm mitt i samhället som försörjt bruket med energi, och sjön som en fraktled för skog. Vismen var tidigare även vattentäkt för orten, och erbjuder idag bra fiske, bad och annan rekreation.

Också Sälsjön, längs vägen mot Degerfors, är en fin bad- och fiskesjö med Björnkällorna som ett av tillflödena. De användes förr som hälsobrunnar. Här hittar du också naturreservatet Sälsjömossen.

Mer om Björneborg

Idag har Björneborg ungefär 600 hushåll med runt 1 100 boende. De flesta bor i eget hus men det finns även hyres- och bostadsrätter. Den lokala mataffären står för en vital del i utbudet inkluderande apotek, spel och post. 

Björneborg har en F-6-skola, därefter går eleverna vidare i Kristinehamn. Förskolan är placerad vid skolan.  Läs mer om Björneborgs skola.

Omsorg om de äldre och andra med särskilda behov sker genom hemtjänst. Dessutom finns ett särskilt boende mitt i byn.

Vård kan invånarna få på vårdcentraler i Nybble eller Kristinehamn, samt på sjukhusen i Karlskoga eller Karlstad

För den som gillar att vara ute i naturen passar Björneborg bra. Här finns fina strövområden med bland annat ett elljusspår. Björneborg har också gräs- och grusplaner, boulebanor, skyttebanor samt en kommunal badplats, Gräsviken.

Björneborg har även en mängd föreningar, till exempel jaktskytte, fotboll, Folkets hus och Park, PRO, Hembygdsföreningen och Missionskyrkan med scouterna. Ungdomar kan förutom alla föreningar besöka ungdomsgården Moxie. 

Byrådet är ett nätverk där både föreningar och företag samlas för gemensamma aktiviteter såsom Björneborgsdagen den näst sista lördagen i augusti sedan år 2000. Läs mer om Byrådet i Björneborg.

Björneborg Steel AB är ortens största företag, som funnits ända sedan 1658! Det är en av kommunens största privata arbetsgivare. Ett antal småföretagare inom hantverk och service förser ortens och kommunens invånare med nödvändiga tjänster.

Björneborgs servicepunkt hittar du på ortens folkets hus. Hit kan du komma för att träffas över en fika, göra dina ärenden över nätet med fritt Wi-Fi, ta del av information eller lämna tillbaka låneböcker. Här finns även en förslagslåda där du kan lämna synpunkter och förslag om servicepunkten. Tillsammans med all den övriga service butiken erbjuder är den ett viktigt nav för er boende och besökare. Utgångspunkten är en bibehållen och utökad service på landsbygden och dess ort. Innehavaren av servicepunkten finns här för att hjälpa dig.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".