Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Politikerna i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden är ansvariga för frågor som handlar om bland annat byggande,  boende och miljö. 

Chefer

Tillförordnad förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen - som har hand om frågor om till exempel bygglov, boendemiljö, kartor, luftkvalitet med mera - är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70 eller mejl.

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen - som ansvarar för frågor om till exempel avfall och återvinning, vatten och avlopp med mera - är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12.

Chef för Vatten & Avfall är Morgan Mellgren, som du når på telefonnummer 0550- 881 35. 

Tillförordnad chef för offentlig miljö, som bland annat ansvarar för fastigheter, är Tommy Svärd. Du når honom på telefonnummer 0550-881 81.

Du kan även mejla alla chefer genom att klicka på deras namn. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".