Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Studie- och yrkesvägledning

Från förskola till avslutad gymnasieutbildning finns många vägar att gå. Studie- och yrkesvägledarnas huvudsakliga uppdrag är att informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesval. De är också ett stöd för lärarna i deras arbete med studie- och yrkesorientering i undervisningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till grundskolornas studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter

Birgitta Nord - Södermalmsskolan, Djurgårdsskolan
birgitta.ahlqvistnord@kristinehamn.se

Irené Blank - Stenstalidskolan
irene.blank@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".