Till innehållet

Aktuellt

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Krisberedskapsveckan 2022

Sedan 2017 arrangerar MSB Krisberedskapsveckan som är en årlig informationskampanj med syftet att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs under vecka 39 2022.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Kommunfullmäktige 29 september

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för mandatperioden äger rum torsdag den 29 september.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Provkör elbil under Mobilitetsveckan

Är du nyfiken på elfordon? Välkommen att besöka Elbilmässan 2022 och provkör!

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider