Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Kommunfullmäktige 25 april

Kommunfullmäktige ska den 25 april behandla kommunens årsredovisning för 2018. 

Kommun och politik

Information om EU-valet 8-26 maj

Vid valet till Europaparlamentet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. 

Kommun och politik

Brukar du köpa sexuella tjänster?

SamtalsAkuten och Krismottagning för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland öppnar en ny verksamhet som kallas KAST, Köpare Av Sexuella Tjänster Värmland. KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och behöver hjälp för att hen köper sexuella tjänster.

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje hundralapp av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

22,45 kronor är kommunalskatt
11,20 kronor är landstingsskatt
0,33 kronor är begravningsavgift
1,12 kronor är kyrkoavgift

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider