Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Reparationsarbete vid Sandfallet/Strand

Tisdagen den 16 oktober mellan klockan 19-22, kommer vi att utföra reparationsarbete av tryckstegringsstationen vid Sandfallet, och vattentillförseln kommer vara avstängd. Avstängningen berör boende i området Strand, Ålkärr, Marieberg, Bele och Ölme.

Kommun & Politik

Ny sida för digitala tjänster och blanketter

Vi har uppdaterat vår sida för e-tjänster och blanketter! Du hittar alltid länken till självserviceportalen under menyn, men du når också relevanta e-tjänster och blanketter under det området du läser om. 

Kommun & Politik

Felaktiga fakturor makuleras

Ett fel har upptäckts i vårt system vid vårt senaste utskick av renhållningsfakturor.

Kommun & Politik

Frågor och svar

För varje hundralapp av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

22,45 kronor är kommunalskatt
11,20 kronor är landstingsskatt
0,33 kronor är begravningsavgift
1,12 kronor är kyrkoavgift

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider