Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Skärpt vaksamhet på årsdagen för Adolf Hitlers födelse

Fredagen den 20 april är årsdagen för Adolf Hitlers födelse. Detta datum har tidigare föranlett olika aktioner från individer och grupper inom den inhemska extremistmiljön. Mot bakgrund av valåret och opinionsbildning i samhället är det högst sannolikt att aktioner kommer att genomföras inför och under årsdagen.

Kommun & Politik

Kommunfullmäktige torsdag 26 april

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april kan allmänheten ställa frågor om kommunens årsredovisning för 2017. 

Kommun & Politik

Införande av Kristinehamnsförslaget (e-förslag)

Från och med den 5 april kan den som vill lämna ett Kristinehamnsförslag på kommunens hemsida.  Kristinehamnsförslag kan lämnas av alla, det finns inget krav på att förslagsställaren är bosatt i kommunen. Möjligheten att lämna ett Kristinehamnsförslag ersätter nuvarande medborgarförslag. 

Kommun & Politik

Frågor och svar

För varje hundralapp av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

22,45 kronor är kommunalskatt
11,20 kronor är landstingsskatt
0,33 kronor är begravningsavgift
1,12 kronor är kyrkoavgift

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider