Till innehållet

Aktuellt

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Kommunfullmäktige 21 juni

Kommunfullmäktige 21 juni kommer att behandla förslag till budget för Kristinehamns kommun 2023 samt plan för 2024-2025.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Förslag om Kristinehamn kommuns budget 2023 vidare till kommunfullmäktige

Nu är underlaget till kommunfullmäktiges beslut om budget 2023, och plan för 2024-2025, färdigt. Lägesbilden är att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket innebär ekonomiska utmaningar för verksamheterna. Men utgångsläget i kommunens ekonomi är starkt.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Inga turer med Bojorten i sommar

Nu står det klart att fartyget Christine af Bro, även känd under namnet Bojorten, inte kommer att kunna tas i drift i sommar på grund av renoveringsbehov.

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider