Till innehållet

Aktuellt

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Omorganisation tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen omorganiseras den 1 oktober 2023. Ambitionen är att vår organisation ska bli mer anpassad för att möta framtidens utmaningar och att ge alla våra medborgare ännu bättre service. Detta genom att slå ihop tidigare avdelningar för att öka samarbetet och skapa en mer effektiv organisation.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Kommunfullmäktige 28 september

Höstens första sammanträde med kommunfullmäktige äger rum torsdagen den 28 september.

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som startades av MSB 2017 och är tänkt att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs under vecka 39.

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider