Till innehållet

Aktuellt

Ansök från Stiftelsen L.O. Gärdslösa fond

Nu finns möjlighet att söka pengar från Stiftelsen L.O. Gärdeslösa fond, eftersom stiftelsen ska upplösas. Ansök senast den 20 maj! 

Kommun och politik

Kommunens årsredovisning för 2020 har antagits

Kommunfullmäktige har nu antagit 2020 års årsredovisning. Kommunens resultat uppgick till 72 miljoner kronor – 54 miljoner kronor mer än budgeterat.
En stor del av överskottet ska användas till att förverkliga idéer för att utveckla verksamheterna att möta framtiden.
 

Kommun och politik

Superhjälte – du behövs!

Nu behöver alla vara hjältar! Med små medel kan du göra stora hjältedåd. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. På så vis räddar vi liv. Tillsammans. 

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider