Till innehållet

Aktuellt

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Kristinehamn växer just nu

Nu kan du hitta samlade nyheter som handlar om utvecklingen av vår stad. På sidan Kristinehamn växer just nu hittar du information från kommunens verksamheter med stort fokus på offentlig miljö och samhällsplanering. Här kan du läsa om pågående projekt, satsningar och underhåll av vägnätet. Du hittar också genvägar till politiska beslut i korthet och våra pressmeddelanden. Trevlig läsning!

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Kommunfullmäktige 25 april

På kommunfullmäktige 25 april kommer bland annat årsredovisningen 2023 för Kristinehamns kommun att behandlas. 

Kommun och politik

Möte Tre personer sitter mittemot varandra.

Nu öppnar anmälan till höstens föreningsdag

I höst är det återigen dags för en föreningsdag i Kristinehamns Arena. Redan nu öppnar anmälan för ideella föreningar och studieförbund som vill medverka.

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider