Till innehållet

Kommunens, ditt och väghållarens ansvar

Här hittar du vanliga frågor och svar om kommunens, ditt och övriga väghållares ansvar kring snöröjning och halkbekämpning. 

Du som fastighetsägare ansvarar för trafiksäkerheten runt din tomt. Det betyder att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din tomtgräns ska skötas så att risken för olycksfall begränsas. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för cirka en meter av gatan utanför tomtgränsen.

  • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor cirka en meter utanför din fastighet. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för cirka en meter av gatan utanför tomtgränsen. Om det kommer mycket snö kommer vi dock att behöva använda det utrymmet för snöupplag av plogvallar och då upphör ditt ansvar för trottoaren. Då ska du istället se till att det inte är halkigt på gångbanan utanför den upplagda snövallen.
  • Du får inte lägga ut snö på gatan från din egen garageinfart eller liknande, utan du måste placera snön på din egen tomt.
  • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
  • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen. Koppla bort eventuell kedja på sopkärlet inför tömningsdag. 
  • Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare året runt.

Den enskilde fastighetsägaren är ansvarig för en gångbana eller trottoar som löper utanför fastighetsgränsen. Detta innebär ett juridiskt ansvar att snöröja och halkbekämpa denna gångbana.

Om snömängderna blir så stora att kommunen använder trottoaren som snöupplag, så ansvarar fastighetsägaren för att göra i ordning en gångbana (cirka en meters bredd) i direkt anslutning utanför snövallen eller trottoaren.

I vissa fall blir stora snövallar liggandes länge på grund av ihållande kall väderlek. På vissa utsatta platser kör kommunen då bort sina snöupplag från trottoarer. Detta görs främst på platser där snöhögarna bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk, endera vid skolvägar eller exempelvis i centrum, där många människor är i rörelse.

Det är den enskilde fastighetsägaren som använder brevlådan eller sopkärlet.

De flesta fastigheter har någon fri yta som kan användas för snöupplag, exempelvis en gräsmatta, eller rabatt.

Inne i Kristinehamns tätort är det normalt kommunen som är väghållare, men undantag finns. Ute på landsbygden är det vanligare att det är Trafikverket eller en vägsamfällighet. Om du är osäker på just din väg, kontakta oss så hjälper vi dig med svaret.

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".