Till innehållet

Komplementbyggnad

komplementbyggnad 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • Bygga en komplementbyggnad som inte är till ett en- och tvåbostadshus.
 • Bygga en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus som inte kan uppföras som en friggebod eller Attefallshus eller omfattas av undantaget nedan.
 • Läs mer om Friggebod
 • Läs mer om Attefallshus

Varken bygglov eller anmälan

På vissa platser kan en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus byggas utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att komplementbyggnaden ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • ska byggas utanför ett område med detaljplan,
 • ska byggas utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset,
 • komplementbyggnaden ska vara fristående,
 • ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset och
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Anmälan
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om bygglovsbefriad komplementbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".