Till innehållet

Företagare

Som verksamhetsutövare är man redan enligt lag skyldig att sortera sina sopor. Att sortera matavfallet bidrar till mindre miljöpåverkan genom ökad produktion av förnybara bränslen och ekologisk gödsel till jordbruk. Men självklart ger det störst effekt på miljön att inte slänga mat i onödan.

Alla verksamheter ska sortera ut matavfall och brännbart kommunalt avfall.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".