Till innehållet

Företagare

Alla verksamheter ska sortera ut matavfall och brännbart kommunalt avfall. Kontakta oss för mer information via renhallning@kristinehamn.se

Som verksamhetsutövare är man redan enligt lag skyldig att sortera sina sopor. Att sortera matavfallet bidrar till mindre miljöpåverkan genom ökad produktion av förnybara bränslen och ekologisk gödsel till jordbruk. Men självklart ger det störst effekt på miljön att inte slänga mat i onödan.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".