Till innehållet

Kommunala bolag

Kommunala bolag är ett sätt för kommunen att organisera viktiga samhällsnyttiga verksamheter.

Det är kommunfullmäktige som äger de kommunala bolagen, och det är också fullmäktige som beslutar om bolagsordning och ägardirektiv. Genom ägardirektiven kan fullmäktige påverka bolagens verksamhet. 

 

Kristinehamnsbostäder

Kristinehamnsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Kristinehamnsbostäder har cirka 1200 lägenheter och ett mindre antal lokaler. Bolaget ägs av kommunen och arbetar utan eget vinstintresse. Ett ekonomiskt utrymme har skapats för underhållsarbete och insatser för ökad trivsel och trygghet i bolagets bostadsområden.

Läs mer om Kristinehamnsbostäder

AB Kristinehamns Industrifastigheter (AKI)

AB Kristinehamns Industrifastigheter är ett kommunalägt bolag som äger och förvaltar fastigheten Kroksvik 3:3, eller Gustavsviks Industriområde som fastigheten i dagligt tal kallas. 

Här finns ungefär 40 000 kvadratmeter verkstadslokaler och kontor, varav nästan allt är uthyrt. Bland hyresgästerna finns Kongsberg Sweden AB, UKKAB, Confibra, Bro Bärgningsbyggen AB och Arno-Remmen AB.

Kristinehamns Energi AB

Energikoncernen består av ett moderbolag (Kristinehamns Energi AB) och tre dotterbolag (Kristinehamns Fjärrvärme AB, Kristinehamns Elnät AB och Kristinehamns Energi Fastighets AB ). Kristinehamns Elnät AB är det lokala elnätsföretaget i Kristinehamns tätort. 

Läs mer om Kristinehamns Energi

NäringslivsSamverkan AB

NäringslivsSamverkan AB är kommunens näringslivsbolag som arbetar med företagsfrågor i kommunen. 

Läs mer om NäringslivsSamverkan

Bolag där kommunen är delägare

Kristinehamns kommun är även delägare i ett antal bolag:

  • I Vänerhamn AB äger Kristinehamns kommun 9 procent.
  • I Värmlandstrafik AB äger kommunen 6,98 procent.
  • I Kristinehamns Värme AB äger kommunen 34 procent.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".