Till innehållet

Inglasad balkong

inglasad balkong 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Att glasa in en befintlig balkong innebär en utvändig ändring som kräver bygglov. Tänk på att du även behöver tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • Glasa in en balkong på ett flerbostadshus.
 • Göra en större ändring av utseendet på en eller flera balkonger, som att byta ut fronter till annan färg eller annat material.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Anmälan
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan 

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".