Till innehållet

Utegym

Björkvallen

Utegymmet är placerat vid Björkvallens idrottsplats och består av sex stationer. Några av stationerna är flexibla och kan användas på flera sätt, vilket innebär att det sammanlagt finns tolv stationer. På kvällen är utegymmet upplyst.

Ölme

Utegymmet är beläget utanför Ölme Idrottsplats (vid parkeringen) och består av fyra olika stationer som man kan göra flera olika övningar på. Det finns informationstavlor vid varje station med förslag på övningar.

Bäckhammar

Utegymmet är placerat utanför Folkets Hus och består av fyra olika stationer som man kan göra flertalet övningar på. Det finns informationstavlor tillhörande varje station med förslag på övningar. Vid området finns även boulebana och grill att använda.

Björneborg

Utegymmet ligger vid Paviljongen och består av sex olika stationer. Några av stationerna är flexibla och kan användas på flera sätt vilket innebär att det sammanlagt finns åtta stationer. På kvällen är utegymmet upplyst.

Nybble

Utegymmet är beläget mitt emot Nybblehallen och består av fyra olika stationer som man kan göra flertalet övningar på. Det finns informationstavlor vid varje station med förslag på övningar. Vid området finns det även en grill att använda.


 Utomhusgym i gotländskt kärnfuru i Nybble, intill lekplatsen vid Nybblehallen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".