Till innehållet

Vem äger ledningarna?

Kommunen äger ledningarna utanför tomtgränsen och ser till att de fungerar som de ska, så att du får bra dricksvatten i din kran och att du blir av det du spolar ner i avloppet. 

Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägare som äger ledningarna och ansvarar för hur det hela fungerar.

VA-verksamheten kallas även för huvudman. Alla ledningar, vattenverk, reningsverk och stationer som VA-verksamheten äger, kallas för den allmänna VA-anläggningen. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. 

Som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Kristinehamns kommun ansvarar kommunen för produktion och distribution av dricksvatten. Vi har dessutom ansvar för bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för dricks-, spill- och dagvatten.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".