Till innehållet

Försäkringar

Barn och ungdomar i barnomsorgen och skolan är försäkrade av kommunen.  Vi har ett avtal om elev- och barnförsäkringar med försäkringsbolaget Svedea. 

Vad, när och för vem gäller försäkringen?

Vi har en grundläggande olycksfallsförsäkring. Den gäller vid olyckor, men inte vid sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen gäller för barn i barnomsorgen, samt barn och ungdomar i grundskola och gymnasium. Försäkringen gäller också barn och ungdomar som är skrivna i kommunen och som går i skola i annan kommun och även för elever i Komvux, Grundvux, Särvux och SFI under skoltid.

Läs mer om försäkringen

Om en olycka har inträffat

När ditt barn har skadat sig ska detta anmälas till Svedea.

Fullt skydd för ditt barn

Vill du ha ett fullgott försäkringsskydd för ditt barn så kan du komplettera kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".