Till innehållet

Vad gör en undersköterska inom äldreomsorgen?

Som undersköterska inom äldreomsorgen kommer du arbeta med omvårdnad av äldre eller personer med funktionsnedsättning. En viktig uppgift är att stimulera brukare till ett aktivt och meningsfullt liv. Du utför delegerade arbetsuppgifter som exempelvis såromläggning och medicintilldelning, hjälper till med personlig hygien och, hjälper brukaren med av- och påklädning. Du sköter efter behov den service som krävs för att brukaren skall upprätthålla en god livskvalitet.

Arbeta på äldreboende

Ett äldreboende är ett boende för äldre som inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. När man arbetar på ett äldreboende har man arbetsuppgifter som exempelvis att stödja den äldre i vardagen med social samvaro och aktiviteter, samt bistå med personlig hygien, måltider, medicinhantering och städ/tvätt. Andra arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet är att hjälpa till med lättare hushållsuppgifter eller anordna aktiviteter för brukarna som till exempel sittgympa eller bingo.

Arbeta inom hemtjänsten

När du jobbar inom hemtjänsten har du en varierad och händelserik vardag där du hjälper människor i deras egna hem. Här får du vara beredd på aktiva dagar där du möter många människor i olika situationer. Det är ett självständigt arbete där du som vikarie behöver kunna gå hem själv till de vi finns till för. Det är fördelaktigt om du har körkort eller kan cykla för att smidigt ta dig runt till brukarna.

Arbetet innebär att stödja den äldre i vardagen med social samvaro och aktiviteter, samt bistå med personlig hygien, måltider, medicinhantering och städ/tvätt i personens hem.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".