Till innehållet

Kvarteret Tellus

Tellus centrumhus 16.9.jpg

Mitt i stadskärnan har vi skapat förutsättningar för ett helt nytt kvarter att ta form. Här vill vi skapa en dynamisk miljö där nya bostäder kombineras med ett nytt centrumhus med plats för nya kontorslokaler.

På kvarteret Tellus bakom Stadshotellet har vi skrivit avtal med Chilid Group som vill bygga ett nytt centrumhus och nya bostäder i form av både hyres- och bostadsrätter. De nya byggnaderna ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värden.

Byggnation av centrumhuset längs Nya Kyrkogatan är påbörjat.

 

Se detaljplan i vårt planregister

Läs mer på Chilid Groups hemsida

Illustration: Chilid Group.

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".