Till innehållet

Korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig boendeform för dig som på grund av ålder, en sjukdom eller funktionsnedsättning har stora behov av tillsyn och omvårdnad.

Korttidsboende är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Korttidsboende kan ibland beviljas i väntan på en plats på särskilt boende, som avlastning för anhörig som vårdar, av sociala skäl eller omfattande omvårdnadsbehov. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Var ligger korttidsboendet i Kristinehamn?

Korttidsboendet i Kristinehamns kommun heter Sörgården och ligger på Kungsgatan 26 B (Broängen). 

Vad kostar det?

Du får betala för mat och omvårdnad.

Vill du veta mer om avgifter är du välkommen att kontakta kommunens avgiftshandläggare. Du når oss via kommunens växel på telefonnummer 0550-880 00.

Hur får jag plats på korttidsboende?

Plats på korttidsboende är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om behov av korttidsboende finns.
Här kan du läsa mer om ansökan om insatser, så som plats på korttidsboende. 

Kontaktuppgifter

Enhetschef Sörgården

0550-858 24

Sörgården Korttidsboende våning 1

0550–880 32

Sörgården Korttidsboende våning 2

0550–880 48

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".