Till innehållet

Centrumutveckling

I Kristinehamn har vi en Centrumgrupp där tjänstepersoner från olika förvaltningar, fastighetsägare, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB (Närsam) och Omtänksamma Kristinehamn träffas regelbundet i ett forum där frågor om centrums utveckling diskuteras. Tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare jobbar vi med attraktiviteten och samverkan för att utveckla centrum och stadskärnan. Visionen för stadskärnan ska fungera som en vägledning för vad vi gemensamt vill uppnå med vårt centrum. Arbetet med centrumutveckling handlar såväl om att fokusera på kommunens egna offentliga rum som torg, parker, gaturum och andra kommunägda ytor som att jobba i samverkan med privata fastighetsägare kring hur deras byggnader och innehåll påverkar upplevelsen av stadskärnan.

I Kristinehamn har vi arbetat aktivt med centrumutveckling sedan 2012, men sedan 2020 har vi haft en årlig budget riktad till Centrumgruppen för åtgärder i stadskärnan, något vi kallar centrumpengen. Under 2024 är det dags att utvärdera och uppdatera handlingsplanen.


Illustration av Mattias Käll.

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".