Till innehållet

Om utbildningen

Utbildningen är på heltid, och bedrivs på dagtid. Den sträcker sig över ungefär 40 veckor. Genomgående i utbildningen blandas med praktisk och teoretisk undervisning. 

Du kan söka studiemedel från CSN under utbildningens gång. 

Praktik (APL)

Minst 15% av utbildningen genomförs på en arbetsplats med handledare.

Behörighetskrav

För att bli antagen ska du ha:

• Lägst betyg godkänd/E på grundskolenivå i matematik

• Lägst betyg godkänd/E i svenska/svenska som andraspråk

• Körkortsklass lägst B, manuell växellåda.

• För att kunna erhålla körkort för de tyngre behörigheterna (C, CE) måste du ha fyllt 21 år vid provtillfällena.

• Du behöver också ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen för minst klass 2. Körkortstillståndet ansöker du om efter du blivit antagen till utbildningen och du hittar det här.

Kursupplägg

• Introduktionskurs 100p

• Yrkestrafik-vux 300p

• Godstrafik 200p

• Godshantering-vux 100p

• Fordonskombinationer 200p

Efter utbildningen

Avklarad och godkänd utbildning kan ge följande behörighet:

• Körkortsklasser C och CE

• Yrkeskompetensbevis

• ADR-intyg (farligt gods)

• Utbildningsbevis fordonsmonterad kran och hjullastare samt truckförarbevis.

I utbildningen ingår också körning och teori gällande hjullastare och kran. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".