Till innehållet

Säkra skolvägar

Säkra skolvägar är gångvägar, cykelvägar (G/C) och bilvägar som Kristinehamns kommun sköter och underhåller. De här vägarna bedöms ha en god trafiksäkerhet, trafikmiljö och är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning. 

Kristinehamns kommun rekommenderar elever och vårdnadshavare att nyttja de säkra skolvägarna vid gång- och cykeltransport till grundskolan. Vägarna är utmärkta i kartbilderna nedan.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".