Till innehållet

Vattenverk och reningsverk

Vattenverk

Du som har kommunalt dricksvatten får ditt vatten från Sandköpings vattenverk eller från något av de två mindre vattenverken i Nybble och Bäckhammar. Sandköping är kommunens största vattenverk, och levererar dricksvatten till både Kristinehamns centralort, Ölme och Björneborg. Tillsammans levererar alla tre vattenverken cirka 5500 kubikmeter dricksvatten varje dygn. 

Vårt dricksvatten kommer både från grundvatten och ytvatten. Grundvatten innebär att vattnet pumpas upp från brunnar i marken, medan ytvatten kommer från sjöar och vattendrag. Innan vattnet går ut i ledningsnätet går det genom en reningsprocess i våra vattenverk. 

I Nybble och Bäckhammar kommer dricksvattnet från grundvatten. Vid det större vattenverket i Sandköping förstärks grundvattnet även med ytvatten från Bergsjön. 

Reningsverk  

I Kristinehamns kommun finns tre reningsverk. Det största verket, Fiskartorpet, ligger på Presteruds udde. Här tas spillvatten emot från Kristinehamns tätort, Ölme och Björneborg. Nybble och Bäckhammar har egna reningsverk. 

Reningsprocesserna i respektive reningsverk skiljer sig något åt. På Fiskartorpets reningsverk renas vattnet med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk rening. På de mindre reningsverken i Nybble och Bäckhammar används enbart mekanisk och kemisk rening. 

I reningsprocessen bildas ett slam som på Fisktorpets reningsverk används för att bilda rötgas. Slammet från de mindre reningsverken fraktas till Fiskartorpets reningsverk med spolbil. På Fiskartorpet samlas sedan rötgasen upp i ett gassystem och används för att värma upp rötkamrarna och alla byggnader på reningsverket. Det rötade slammet innehåller fortfarande en del vatten och därför avvattnas det ytterligare i en centrifug. Då blir slammet torrt och har ungefär samma konsistens som en fuktig lerjord. 

Hur rent slammet är beror på vad vi som bor i kommunen häller i våra avlopp. Redan i affären kan du som konsument vara med och påverka kretsloppet genom att välja dina varor därefter. 

Studiebesök på reningsverket

Vi tar gärna emot studiebesök för att visa vår verksamhet. Vi välkomnar skolklasser från årskurs 3 och uppåt, men även andra typer av grupper som är intresserade av hur denna viktiga miljöverksamhet fungerar. Tänk på att vara ute i god tid med din förfrågan. 

När du besöker oss får du både se hur reningsverket fungerar men också lära dig hur du själv kan bidra till en bättre miljö. Så här går studiebesöket till:

  • Samling i konferensrummet på reningsverket.
  • Presentation av vår verksamhet. Besök i reningsverket, en rundvandring som tar cirka 30 minuter.
  • Avslutande frågestund. 

Så här bokar du ett studiebesök

Att besöka reningsverket är kostnadsfritt och sker på dagtid om gruppen kommer från vår egen kommun. 

Vi tar emot max 20 personer per grupp. Är gruppen större rekommenderar vi att ni delar in er i två mindre grupper. 

Alla besök måste förbokas, och kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Kontaktuppgifter

Stefan Nilsson - driftchef
stefan.nilsson@kristinehamn.se

0550-885 48

Krister Karlsson - planeringschef Vatten & Avfall
krister.karlsson@kristinehamn.se

0550-868 26

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".