Till innehållet

Norra Höja

Höja industriområde ligger vid Varnumsleden längs med riksväg 26 söder om Kristinehamn. Ett område på ca 9+5 hektar och tillåter olika typer av industriverksamheter.

Typ av verksamhet

Området är detaljplanelagt för industri och tillåter en bred användning av marken. Området lämpar sig väl till småindustri som exempelvis transportföretag, tillverkningsindustri, förrådsverksamhet, bygg- och installationsverksamhet och verkstäder mm.

Tidsplan

Planområdet är uppdelat i två etapper.

Etapp 1 är ca 92 000 kvm och består av ca 7-10 tomter om ca 1-1,5 hektar vardera. Markanvisning sker löpande. Etablering pågår för nya verksamheter med löpande tillträde.

För etapp 2 pågår planering för utbyggnation av infrastruktur och projektering kommer ske under 2023. Området är på ca 5 hektar och kommer bestå av 8 tomter om ca 6000 kvm vardera. Markanvisning/försäljning planeras ske under 2025.

Pris

Markpriset i området är ej beslutat.

Markanvisning

Markanvisning pågår för Etapp 1. Delar av området är markanvisad, kontakta mark och exploatering via mex@kristinehamn.se för intresseanmälan.

Områdesbeskrivning

Norra Höja har ett bra logistiskt läge på Varnumsleden längs med riksväg 26 och Värmlandbanan, ett stenkast från industriområdet Drevsta och ett par minuter från E18. Några minuter norr om området mot E18 ligger Harberget där Försvarsmakten ska återetablera artilleriregementet A9. Försvarsmakten har som mål att ett regemente ska stå färdigt under 2029.

Etablering av Norra Höja sker etappvis och på markområdet tillåts en stor bredd av olika typer av industriverksamheter. För området gäller detaljplan för Höjaområdet från 1967.

Etablerade aktörer inom industrisektorn som finns i områdets närhet är exempelvis Aston Harald, Derome och Albin Components.

Mer information

Se detaljplan i vårt planregister

Visa i karta

Höja 1 & 2 16.9.jpg

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".