Till innehållet

Hälsosamtal för att motverka ofrivillig ensamhet

Just nu pågår ett projekt i kommunen där vi erbjuder invånare över 80 år ett frivilligt hälsosamtal. Projektet innebär att vi kommer att ringa och erbjuda invånare över 80 år ett frivilligt besök. Syftet är att nå personer som vill göra en förändring på grund av upplevd ensamhet. Det finns massor av aktiviteter och mötesplatser som kan förgylla vardagen.

Uppsökande brev och telefonsamtal

Den första kontakten sker via brev, som följs upp av ett telefonsamtal från undersköterskan Helena Sundström Roselin. Om du sedan vill, bokar de en tid för ett hembesök där ni samtalar kring vardagen. Helena kan förmedla information om kommunens möjligheter till att bryta upplevd ofrivillig ensamhet. Om du vill kan vår fina besökshund Atlas komma med på besöket.

Telefonnumret som syns för dig som blir uppringd är kommunens växelnummer, 0550–88 000.

Frågor?

Om du har frågor om hälsosamtalen, är du välkommen att höra av dig till Ann-Louise Sundstrand, processledare på Stöd, vård och omsorgsförvaltningen på telefon: 0550 – 885 67 eller e-post ann-louise.sundstrand@kristinehamn.se.

   

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".