Till innehållet

Altan

altan 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov när altangolvet har en viss höjd över marken. 

För altaner som är högre än en meter kan det krävas bygglov, beroende på hur altanen ser ut och är byggd. Om den är högre än en meter över befintlig marknivå rekommenderar vi därför att ni tar kontakt med byggavdelningen för bedömning om åtgärden kräver bygglov eller ej. Observera också att i begreppet altaner ingår inte något tak, om man har väggar och tak vid sin altan är det en konstruktion som sannolikt är bygglovspliktig. 

Bygglov 

Du behöver inte bygglov om du vill 

 • bygga en altan där altangolvet är lägre än 1 meter från marknivån. 

Du behöver bygglov om du vill 

 • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än  
  1 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt. 
 • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1 meter från marknivå på sin högsta punkt. 
 • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare. 
 • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel. 
 • bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad. 

Handlingar 

Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

 • Ansökan  
 • Situationsplan som redovisar var altanen ska placeras  
 • Planritning  
 • Fasadritning  

Här kan du se exempel på hur handlingarna ska se ut.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet. 

Mer information 

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om altan på Boverkets hemsida. 

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Vad kostar det? 

Avgiften bestäms av byggnadsnämnden och verksamheten finansieras i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

I taxan finns även avgifter för nybyggnadskartor, utstakning m.m. samt avgifter för prövning av strandskyddsdispens.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".