Till innehållet

Upphandlingsplan

Listan över upphandlingar uppdateras kontinuerligt. Upphandlingar kan tillkomma, tas bort och ändras i prioritering. Nuvarande plan gäller för andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.

Upphandling Planerad annonsering Beskrivning
Fastighetsunderhåll inom följande områden: El, Måleri, Ventilation, VS och Bygg Andra halvåret 2022 Löpande behov av entreprenadarbeten såsom reparations-, underhålls-, och servicearbeten samt mindre om- och tillbyggnationer.
Järnhandelsvaror Andra halvåret 2022 Tillgodose kommunens behov av järnhandelsvaror. 
Livsmedel: Minigrossist Andra halvåret 2022 Lokala producenter av diverse livsmedel
Media/Av-utrustning, Projektorer mm Andra halvåret 2022 Media/Av-utrustning, Projektorer mm
PC Andra halvåret 2022 Ramavtal på PC med tillbehör.
Profilprodukter Andra halvåret 2022 Innefattar profilprodukter och giveaways. 
Renovering av Sessionssalen Andra halvåret 2022 Renovering av Sessionssalen
Stora Södermalmshallen Andra halvåret 2022 Om-, tillbyggnad alternativt nybyggnad av gymnastikhall. 
Renovering av Kungsbron  Andra halvåret 2022 Renovering av Kungsbron.
System tidsplanering  Andra halvåret 2022 System för schemaläggning av personal inom komunen
Truppgymnastikhall med hoppgrop Andra halvåret 2022 Nybyggnad Truppgymnastikhall med hoppgrop. 
Trygghetslarm till kommunala äldreboende och omsorgsboende Andra halvåret 2022 Upphandling av trygghetsskapande välfärdssystem till kommunala säbo.
Fleet management Andra halvåret 2022 System för hantering av kommunens fordonsflotta.
Ramavtal  Anläggningstjänster Andra halvåret 2022 Anläggningstjänster för VA och markarbeten. 
Digitala lås Andra halvåret 2022 Digitala lås till läkemedelskåp på särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende.
Renovering Skorsten Andra halvåret 2022 Renovering av skorstenen vid Panncentralen, Marieberg.
Däck till lastbilar och maskiner Andra halvåret 2022 Däck till fordon över 3,5 ton
Transport av varm mat Andra halvåret 2022 Utkörning från centralt kök
Reningsverk Andra halvåret 2022 Totalentrepenad: Utbyggnad av reningsverket
Djurgårdsskolan  Första halvåret 2023 Renovering av tak och kök
Stenstalid särskola/träningsskola Första halvåret 2023 Nybyggnation 
Ny gata och VA södra Sörkastet Första halvåret 2023 Ny gata och VA södra Sörkastet
Ombyggnad förskola till LSS-boende Andra halvåret 2022 Gäller före detta förskolan Eira
Drift av Tapirens äldreboende Andra halvåret 2022 Drift av Tapirens äldreboende
Storköksmaskiner Andra halvåret 2022 Ramavtal på storköksmaskiner till kök
Nära mat Andra halvåret 2022 Livsmedel från närområdet till offentliga kök

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".