Till innehållet

Upphandlingsplan

Listan över upphandlingar uppdateras kontinuerligt. Upphandlingar kan tillkomma, tas bort och ändras i prioritering. Senaste uppdateringen 2023-11-01.

Upphandling Planerad annonsering Beskrivning
Arbets/skyddskläder 2025  
Besiktning av idrottshallar 2024  
Bevakning - kontrakt för tjänsteområde 2 2024  
Björneborgs skola  2024  
Byggnation av Curlinghall 2024 Nybyggnation
Deponering av avfall  2025 Deponirester från ÅVC
E-tjänstplattform 2024  
Fastighetsunderhåll, områden: Golv, mattläggning/plattsättning, Murnings- och putsarbeten, Service kylanläggningar och köksmaskiner storkök, Tak- och papparbeten 2024  
Fastighetsunderhåll, områden: Låsarbeten, Plåtarbeten, Glasarbeten 2024  
Filterbyte på ventilationsaggregat 2023 Filterbyte på ventilationsaggregat inkl. filter och remmar
Flyttning av fordon 2024  
Företagshälsotjänster 2024  
Hamnen 2025 Kajerna ska stärkas upp, ev. muddring
Höja etapp 2, Norra Höja 3:2 2024  
IGA/IAM Behörighetssystem 2024  
Industrispår 2024  
Inkasso- och påminnelsetjänster 2024  
Järnhandelsvaror 2024 Tillgodose kommunens behov av järnhandelsvaror. 
Klimatanpassningar Lötälven 2024  
Korsning Ringleden/Fältvägen 2024  
Kostdatasystem 2025  
Licenspartner 2023 Köpa av licenser för programvara
Lokalplanerare och husarkitekt 2024 Konsultstöd
Långsiktigt stöd i ledarutveckling 2023 Konsultstöd
Maskindiskmedel 2025  
Mat och restavfall 2024  
Media/Av-utrustning, Projektorer mm 2024  
Ny gatan och VA södra Sörkastet (Sörkastet söder)  2024  
Ny lösning för webbplats 2024  
Ny ventilation till Björkdungens förskola. 2024  
Nytt ytskikt Djurgårdsskolans tak 2024  
Omhändertagande av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk 2025  
Omhändertagande av tryckimpregnerat trä. 2023  
Porslin- och köksutrustning 2024  
Ramavtal  Anläggningstjänster 2023 Entreprenadtjänster för VA och markarbeten. 
Renovering Djurgårdsskolans tak 2024  
Renovering Stenstalidhallen 2025  
Resebyråtjänster 2024 Beställning av resor och övernattningar
Revisionstjänster 2025  
Service och reparation hissar 2024  
Storköksmaskiner 2024 Ramavtal på storköksmaskiner till kök
Terminal- och skyddsglasögon 2024  
Tolkförmedlingstjänster  2024  
Transport av avlidna 2025  
Transport av biblioteksmedia 2024  
Transport, mottagning och omhändertagande av gipsavfall 2024  
Tryckledning Landa och Fiskartorpet  2025  
Tågresor 2025  
Upphandlingskonsulttjänster 2025  
Upphandlingssystem och avtalsdatabas 2024  

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".