Till innehållet

Upphandlingsplan

Listan över upphandlingar uppdateras kontinuerligt. Upphandlingar kan tillkomma, tas bort och ändras i prioritering.

Upphandling Planerad annonsering Beskrivning
Farligt avfall Första halvåret 2022 Omhändertagande av farligt avfall som inkommet på Kristinehamns kommuns återvinningscentraler.
Brandskyddsutrustning och service Första halvåret 2022 Varor och tjänster inom brandskydd
Byggnation av ny gata och VA på Höja. Första halvåret 2022 Byggnation av ny gata och VA på Höja.
Järnhandelsvaror Första halvåret 2022 Tillgodose kommunens behov av järnhandelsvaror. 
Klottersanering och andra saneringstjänster Första halvåret 2022 Klottersanering och andra saneringstjänster, t ex risksanering, fönsterputs, magasinering. 
Pickup BRT Första halvåret 2022 Upphandling av 2 pickuper till Bergslagens räddningstjänst
Renovering Skorsten Första halvåret 2022 Renovering av skorstenen vid Panncentralen, Marieberg.
Media/Av-utrustning, Projektorer mm Första halvåret 2022 Media/Av-utrustning, Projektorer mm
Omhändertagande och transport av returträ Första halvåret 2022 Omhändertagande och transport av returträ från kommunens återvinningscentraler
PC Första halvåret 2022 Ramavtal på PC med tillbehör.
Profilprodukter Första halvåret 2022 Innefattar profilprodukter och giveaways. 
Drivmedel HVO 100 Första halvåret 2022 HVO 100 till alla kommunens fordon
Stora Södermalmshallen Första halvåret 2022 Om-, tillbyggnad alternativt nybyggnad av gymnastikhall. 
Rivning Magister Löfs väg och gamla Elverket Första halvåret 2022 Rivning Magister Löfs väg och gamla Elverket.  
Skrivare och kopiatorer Första halvåret 2022 Skrivare och kopiatorer med tillhörande service till hela kommunen
Sopbil Första halvåret 2022  En Sopbil för stadsmiljö.
Tekniska konsulttjänster    Första halvåret 2022 Avser kontrollant och sakkunnig inom följande områden: Bygg, mark (anläggning park, gata), VVS och styr, El, Bro, Miljö med delområden.
Truppgymnastikhall med hoppgrop Första halvåret 2022 Nybyggnad Truppgymnastikhall med hoppgrop. 
Tryckeritjänster Första halvåret 2022 Tillgodose löpande behov av diverse trycksaker.
Fordon, personbilar 35-50 st Första halvåret 2022 Ramavtal på personbilar till alla kommunens verksamheter
Vassröjning Första halvåret 2022 Vassröjning av diverse områden
Fleet management Första halvåret 2022 System för hantering av kommunens fordonsflotta.
Ramavtal  Anläggningstjänster Första halvåret 2022 Anläggningstjänster för VA och markarbeten. 
Renovering av Kungsbron  Andra halvåret 2022 Renovering av Kungsbron.
Renovering av Sessionssalen Andra halvåret 2022 Renovering av Sessionssalen
Digitala lås Andra halvåret 2022 Digitala lås till läkemedelskåp på särskilda boenden, gruppbostäder och ordinärt boende.
Livsmedel: Minigrossist Andra halvåret 2022 Lokala producenter av diverse livsmedel
Websändning Andra halvåret 2022 Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten
Fastighetsunderhåll inom följande områden: El, Måleri, Ventilation, VS och Bygg Andra halvåret 2022 Löpande behov av entreprenadarbeten såsom reparations-, underhålls-, och servicearbeten samt mindre om- och tillbyggnationer.
Hydraulik Andra halvåret 2022 Service, reparation och reservdelar hydraulik 
Trygghetslarm till kommunala äldreboende och omsorgsboende Andra halvåret 2022 Upphandling av trygghetsskapande välfärdssystem till kommunala säbo.
System tidsplanering  Andra halvåret 2022 System för schemaläggning av personal inom komunen

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".