Till innehållet

Adlersparretorget aktivitetspark

Området har rustats upp till en aktivitetspark som kan locka besökare i alla åldrar. Anläggningsarbetena påbörjades under hösten 2022 och parken invigdes sommaren 2023.

Genom nya stenmjölsgångar, belysning, sittplatser, kullar, växtlighet och en upprustning av själva parkmiljön vill vi skapa känslan av ett nytt Adlersparretorg. Bollplanens mått har justerats för att möjliggöra för olika typer av bollspel, men även att ge plats för den pumptrack som vi har haft uppställd på andra platser i Kristinehamn. Det finns även en balansbana och en yta för träning och fitness. Lekplatsen har också utökats med mer lekutrustning och att har ett tema som knyter an till Kristinehamns historia.

Spana in fler lekplatser i kommunen här!

Foto: Kristinehamns kommun

Illustrationsskisser framtagna av Elverdal.

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
hanna.lundaahljern@kristinehamn.se

0550-881 33

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".