Till innehållet

Adlersparretorget aktivitetspark

På Adlersparretorget finns idag en mindre lekplats och en stor inhägnad yta för bollspel. Området kommer att rustas upp till att bli mer av en aktivitetspark som kan locka besökare i alla åldrar. Anläggningsarbetena planeras att påbörjas under vecka 45 och vi beräknar en färdig aktivitetspark till våren/sommaren 2023.

Genom nya stenmjölsgångar, belysning, sittplatser, kullar, växtlighet och en upprustning av själva parkmiljön vill vi skapa känslan av ett nytt Adlersparretorg. Bollplanens mått kommer att justeras för att möjliggöra för olika typer av bollspel, men även att ge plats för den pumptrack som vi har haft uppställd på andra platser i Kristinehamn. Det tillkommer även en balansbana och en yta för träning och fitness. Lekplatsen utökas också med mer lekutrustning och kommer att ha ett tema som knyter an till Kristinehamns historia.

Illustrationsskisser framtagna av Elverdal.

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
Hanna.LundaahlJern@kristinehamn.se

0550-881 33

Hanna Åsander - Projektledare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".