Till innehållet

Familjehem och jourhem

Anmäl ditt intresse för att bli familjehem här!

I korthet

Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en begränsad tid och i ett akut läge som kan ske hastigt och socialtjänsten kan ha begränsad information om barnet. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar och andra aktörer som barnet har behov av. Ett jourhem är ett komplement till barnets egna föräldrar.

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten, barnets föräldrar och andra aktörer som barnen har behov av. Du arbetar utifrån de mål som upprättats i genomförandeplanen. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar.

Vem kan bli jour- eller familjehem?

Ett familjehem är en helt vanlig familj. En viktig egenskap för dig som jour- eller familjehemsförälder är att du har tålamod. Barnet som kommer till dig och din familj bär ibland på både ilska och sorg. De känslorna behöver du som förälder kunna hantera på ett bra och kärleksfullt sätt. Det är därför viktigt att din familj är stabil och har både möjlighet och tid att ta hand om barnet och dess känslor.

Det är viktigt att barnet kommer till en familj som passar barnets behov. För att kunna bli jour- och familjehem behöver följande faktorer uppfyllas:

  • En trygg och stabil livssituation.
  • Tid och engagemang för barn i familjen.
  • Barnet ska erbjudas ett eget rum med fönster som det kan göra till sitt.
  • Stabil ekonomi.
  • Sysselsättning, du ska alltså inte vara arbetslös eller långtidssjukskriven.
  • Tryggt och stabilt nätverk.
  • Du ska helst vara över 25 år.
  • Erfarenhet av barn; egna eller andras.
  • Tala och förstå svenska obehindrat.
  • Körkort.

Du kan bo landet eller i stan, i hus eller lägenhet, vara ensamstående eller sammanboende. Ha barn eller inte ha barn. Ha husdjur eller inte. I utredningen ingår det kontroll av socialregistret, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten.

Om jourhem

Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en begränsad tidsperiod. Under perioden utreder socialtjänsten barnets behov och fattar ett beslut om vilket stöd som barnet och dess familj behöver. Jourhem tar emot barn eller ungdomar i ett akut läge som kan ske hastigt och socialtjänsten kan ha begränsad information om barnet. Jourhem behöver ha kunskaper och förståelse för barn i kris. Skälet till placeringen och att komma till en ny miljö kan påverka barn på olika sätt. Barnet ska ha fortsatt kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer för barnet. Du är ett stöd för barnet i kontakten med föräldrarna eller andra anhöriga. Du hjälper bland annat till med kontakt med skola, läxor, fritidsaktiviteter och i kontakter med hälso- och sjukvård.

Som jourhem har du ett uppdrag från socialnämnden. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten.

Bli kontrakterat jourhem

Som kontrakterat jourhem ska en av de vuxna finnas tillgänglig för det placerade barnet på heltid. Du får även ersättning även när du inte har placerade barn. Du ska ha ett inrett rum och vara beredd på att hastigt ta emot ett barn. Som kontrakterat jourhem får du omfattande stöd, handledning, utbildning och har regelbundna möten med övriga kontrakterade jourhem.

För att ansöka om att bli kontrakterat jourhem ska du ha erfarenhet av att vara jour- eller familjehem sedan tidigare.

Vad är familjehem?

Det händer att barn eller en ungdom inte kan bo kvar i sin familj. Det kan bero på flera olika anledningar. Då behövs familjehem. Ett familjehem som öppnar sitt hem och välkomnar ett barn in i familjen. Barnet bor i familjehemmet under en längre tid eller kanske hela uppväxten. Att vara familjehem innebär att du stöttar barnet både praktiskt och känslomässigt. Du är ett stöd för barnet i kontakten med föräldrarna eller andra anhöriga. Du hjälper bland annat till med kontakt med skola, läxor, fritidsaktiviteter och i kontakter med hälso- och sjukvård.

Som familjehem har du ett uppdrag från socialnämnden. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten. Du arbetar utifrån de mål som upprättas i genomförandeplanen.

Utbildning, stöd och ersättning

Som jourhem, kontrakterat jourhem och familjehem får du utbildning, stöd och ersättning av socialtjänsten. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning.

Anmäl ditt intresse för att bli familjehem här!

FamiljehemSverige

Kristinehamns kommun har anslutit sig till FamiljehemSverige, som är en användarvänlig och säker plattform där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. FamiljehemSverige syftar till att underlätta för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen via en säker tjänst.

Läs mer om FamiljehemSverige här. 

Om du är intresserad och vill veta mera kontakta någon av följande personer:

Kontaktuppgifter

Burbuqe Sadiku - samordnare
burbuqe.sadiku@kristinehamn.se

0550-868 60

Jenny Larsson - familjehemssekreterare
jenny.larsson@kristinehamn.se

0550 – 88 416

Linda Florell - familjehemssekreterare
linda.florell@kristinehamn.se

0550 – 88 697

Ulrica Larsson - familjehemssekreterare/förstärkt handledare
ulrica.larsson1@kristinehamn.se

0550 – 88 447

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".