Till innehållet

Familjehem

Situationen i Ukraina kan komma att leda till ett stort behov av fler familjehem. Vill du göra en insats? Anmäl ditt intresse som familjehem via länken nedan.

Situationen i Ukraina - jag vill hjälpa till

 

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem har ansvar för barnets vardagliga vård och fostran, och arbetar på uppdrag från socialnämnden. Familjehemmet samarbetar med barnets förälder och barnets socialsekreterare. 

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Den viktigaste uppgiften är att ge barnet den vård och fostran föräldrar normalt ger sina barn. Familjehemmet bestämmer om regler som gäller i hemmet när det till exempel gäller mat- och sovtider, fickpengar, läxläsning och fritidsaktiviteter. De vuxna i hemmet sköter kontakter med barnomsorg och skola, förebyggande hälsovård, sjukvård och tandvård.

De vuxna ska också informera socialsekreteraren om allt viktigt som händer med barnet och om större förändringar i familjehemmet.

Tystnadsplikt

Familjehemmet omfattas inte av sekretesslagstiftningen utan har som regel avtal om tystnadsplikt med socialnämnden. Detta innebär att familjehemmet ska vara försiktiga med de uppgifter de får om barnet och dess familj, och inte föra dem vidare i onödan.

Familjehemsföräldrarna kan dock, liksom vanliga föräldrar, diskutera barnet med till exempel skolan. Är man osäker på vad som gäller ska man alltid rådgöra med socialsekreteraren.

Bilder på barnet får inte spridas i sociala medier eller andra forum på internet.

Folkbokföring

Barn som är placerade i familjehem ska vara folkbokförda där. Undantag kan göras om placeringen förväntas vara kortare än sex månader. Socialsekreteraren gör tillsammans med barnets föräldrar en flyttningsanmälan.

Vad kostar det?

Det kostar inget att bli familjehem.

Får man någon ersättning?

Det är familjehemssekreterare på socialförvaltningen som har hand om avtal och den ekonomiska ersättningen. Ersättningen är uppdelad i två delar, arvode och omkostnadsersättning, och siffrorna hämtas varje år från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Arvode är en skattepliktig inkomst. Familjehemsföräldern har dock ingen anställning utan är uppdragstagare. Arvodet följer inkomstutvecklingen i vård- och omsorgsyrket. Detta innebär att arvodet omräknas varje år med den procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa yrkesgrupper.

Omkostnadsersättningen skall täcka de kostnader familjehemmet har för sitt uppdrag. De placerade barnen får inte särbehandlas. Omkostnadsersättningen består av grund- och tilläggskostnader. Barnbidrag eller studiebidrag betalas ut till familjehemmet under tiden barnet bor där. Motsvarande belopp dras av från omkostnadsersättningen varje månad.

Arvodet är både sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot ger det inte rätt till tjänstepension. Kommunen betalar inte heller ut någon sjuklön under de första 14 dagarna. Det beror helt enkelt på att man inte är anställd. Skulle man bli sjuk får man sjukpenning via Försäkringskassan. Därför är det viktigt att sjukanmäla sig så fort man har rätt till sjukersättning.

Intresserad av att bli familjehem? Gör såhär!  

Att bli familjehem är ingen automatisk rättighet, utan det görs en noggrann utredning innan.

Du som är intresserad av att bli familjehem, anmäler ditt intresse till oss i kommunen. Sedan utreder socialtjänsten, efter rekommendationer från Socialstyrelsen. Vi gör också alltid en individuell bedömning. Familjehemsutredningen tittar då närmare på hur familjens sammansättning är och hur relationen till varandra, släkt och vänner ser ut. Det är även viktigt att familjen har en god hälsa och energi för att engagera sig i ett uppdrag.

Att begära utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister, socialtjänstens register, Kronofogden och försäkringskassan är rutin och ska göras i de fall ett uppdrag är aktuellt.

Har din familj intresse och möjlighet att ta emot barn eller tonåringar i hemmet?
Kristinehamns kommun söker familjehem! Du kan skicka in din ansökan via länken nedan.

Ta ett uppdrag - familjehem

Är du familjehem och vill komma i kontakt med lönecentrum digitalt? Använd e-tjänsten nedan.

Kontakta lönecentrum här!

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Kontaktuppgifter

Burbuqe Sadiku - familjehemssekreterare
burbuqe.sadiku@kristinehamn.se

0550-868 60

Nina Kilman - familjehemssekreterare
nina.kilman@kristinehamn.se

0550-884 47

Therese Oliversson - familjehemssekreterare
therese.oliversson@kristinehamn.se

0550-868 59

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".