Till innehållet

Renovering Björkdungens förskola

Förskolan ska förses med ny ventilation (FTX) så att luftflödet sker enligt dagens krav kopplat till hur rummen används i förskolan. Systemet är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning som ger möjlighet att reglera mängden frisk luft som tas in samtidigt som man kan styra mängden luft som ska ut. Detta kan man själv reglera utifrån antalet personer som vistas i rummet. Ny ventilation och ett nytt undertak kommer ge förskolan en bättre ljudmiljö. Vi kommer också att byta all belysning till LED-armaturer som ger bättre belysning och lägre energiförbrukning samt se över alla ytskikt på golv och väggar.

I samband med ombyggnationen ska tillagningsköket byggas om till ett serveringskök. Projektet kommer att utföras i etapper då skolan ska ha kvar sin verksamhet under ombyggnadstiden. Projektet har projekterats under våren 2024 och byggstart beräknas efter sommaren 2024.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".