Till innehållet

Kvalitet, statistik och resultat

Organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, samlar statistik och jämförbara värden om alla Sveriges kommuner. Informationen hämtas från bland annat Statistiska centralbyrån, Bolagsverket, Socialstyrelsen, Skolverket med flera, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av den statistik (nyckeltal) som finns om Kristinehamns kommun i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Ofta kallas den här typen av statistik öppna data – med det menas digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Vill du jämföra hur Kristinehamn ligger till inom något område jämfört med någon annan kommun, kan du göra det via Kommun- och landstingsdatabasens hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".