Till innehållet

Skyddat boende

Om någon måste lämna sitt hem för att skydda sig och eventuella barn från en våldsutövare kan personen efter beslut från socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd.

Skyddat boende kan behövas oavsett vilket kön, vilken könsidentitet eller sexuell läggning en person har.

Är du eller någon du känner i behov av skyddat boende?

Ring Navigatorcenter på telefonnummer 0550-88400 och välj knappval 4 för att bli kopplad till mottaget för vuxna.

Arbetar du inom socialtjänsten och har frågor om vårt skyddade boende?

Kontakta kommunens samordnare mot våld i nära relationer, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktuppgifter

Samordnare våld i nära relation
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".