Till innehållet

Skyddat boende

Om någon måste lämna sitt hem för att skydda sig och eventuella barn från en våldsutövare kan personen efter beslut från socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd.

Skyddat boende kan behövas oavsett vilket kön, vilken könsidentitet eller sexuell läggning en person har.

I Kristinehamns kommun har vi ett kommunalt skyddat boende. Det är hbtq-certifierat och där kan vuxna våldsutsatta få bo under en kortare tid. I mån av plats kan även andra kommuner placera våldsutsatta på boendet.

Är du eller någon du känner i behov av skyddat boende?

Ring socialtjänstens växel på telefonnummer och be att bli kopplad till vuxengruppens jour. Är det utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren

Arbetar du inom socialtjänsten och har frågor om vårt skyddade boende?

Kontakta kommunens samordnare mot våld i nära relationer, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktuppgifter

Samordnare VNR
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".