Till innehållet

Snöröjning och halkbekämpning

I Kristinehamns kommun snöröjer och halkbekämpar vi 16 mil gator och vägar och 5,5 mil gång- och cykelvägar. Vi har 8 kommunala fordon och cirka 30 entreprenörer arbetar för att göra vägar och offentliga platser framkomliga för dig som kommuninvånare, och för att utryckningsfordon som ambulans, polis och räddningstjänst ska komma fram så fort som möjligt.

Snöbloggen hittar du löpande information om snöröjning och halkbekämpning.

Vanliga frågor och svar 

Trottoarer, cykelvägar och infarter

Hur kommunen prioriterar vid snö och halka

Halkbekämpning

Skador och felanmälan

Kommunens, ditt och väghållarens ansvar


Här kan du hämta sand

Gratis sand finns att hämta på följande platser:

  • Centrala Kristinehamn: planen mitt emot Lidl, intill gästhamnen
  • Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
  • Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
  • Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
  • Ölme: gamla stationsplan
  • Skottlanda: miljöstationen

 

Har du synpunkter på snöröjningen?

Har du synpunkter på hur vi sköter snöröjning och halkbekämpning? Här kan du skicka in din synpunkt.  

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".