Till innehållet

Kulturnämnden i korthet - maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kulturnämndens möte 16 maj 2024.

Biblioteket undersöker möjligheten till meröppet

Kulturnämnden undersöker nu möjligheten att införa meröppet på biblioteket. Detta innebär att invånarna kan få tillgång till biblioteket utanför de vanliga öppettiderna. Faktiska kostnader och detaljer kring hur detta ska genomföras kommer att undersökas innan nämnden fattar ett slutgiltigt beslut.

Muralmålningar i centrum

Ett nytt projekt för muralmålningar kommer att genomföras i centrum under 2025. Projektet kommer från centrumgruppen och utförs av kulturnämnden. Arbetet börjar redan nu under hösten med en utlysning för att hitta både konstnärer och fastighetsägare med passande fasader.

Picassoskulpturen renoveras

Picassoskulpturen i kommunen ska renoveras. En betongexpert har redan gjort en första undersökning för att bedöma skulpturens skick och behov av renovering.

– Konstverk av den här storleken behöver underhållas med jämna mellanrum och vi undersöker nu hur vi gör det så bra som möjligt utan att störa under turistsäsongen, säger förvaltningschef Maria Lobell.

Vill du veta mer? Här hittar du information om kulturnämnden och protokoll.