Till innehållet

Vikariera

Rekryteringen av timvikarier sköts av Bemanningscentrum som sedan kontaktar verksamheten som har ett behov av vikarier. Ansökan för timvikariat sker via våra annonserade vikarietjänster på platsbanken. Du ansöker alltså om att vikariera via platsbanken och inte till respektive chef. 

Klicka här för att komma till platsbanken

Du som söker vikariat är minst 18 år gammal och har utbildning, erfarenhet eller intresse av att arbeta med människor och service. Kunskaper i svenska är ett krav.

Som timvikarie hos oss blir du bokad när ordinarie personal är frånvarande. Då ska du med kort varsel kunna ta dig till den arbetsplats du blir bokad till. Vårt önskemål är att du ska kunna arbeta minst två dagar i veckan. Vi tar givetvis hänsyn till om du är student och under perioder behöver ägna mer tid åt dina studier.

Om du saknar svenskt personnummer, ta kontakt med bemanningscentrum.

Här kan du jobba som vikarie

Är du en morgonpigg person som tar ansvar och är mån om att bemöta kunder på ett trevligt sätt? På renhållningen får du jobba med daglig kundkontakt, samtidigt som du får arbeta i team. Det är viktigt att du är en kommunikativ person med god samarbetsförmåga som trivs med ett omväxlande arbete. Beredskaps-, kvälls- och helgarbete förekommer.

 

Arbetsuppgifter på insamlingen

 • Insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial i baklastande fordon
 • Hantera fordonsdatorer, RFID-utrustning och rapportera avvikelser 
 • Tvätt av fordon och påbyggnad vid behov samt genomföra dagligt underhåll och kontroll av fordon och påbyggnad
 • Inlämnande av fordon till verkstad vid behov

 

Arbetsuppgifter på återvinningsanläggningen

 • Mottagning av kund och vägledning vid sortering av grovsopor
 • Registrering av vågdata vid invägning material
 • Hantering och sortering av farligt avfall
 • Rangering av containers med kombitraktor 
 • Sortering och hantering avfall med hjullastare
 • Sortering och hantering avfall med hjulgrävare
 • Provtagning vatten
 • Rapportera avvikelser 
 • Tvätt och underhåll/kontroll av fordon och maskiner

På kostavdelningen får du som gillar att ta ansvar och jobba med service arbeta med ett gäng härliga kollegor. Du behöver vara bra på att möta nya människor och hantera olika situationer på ett bra sätt. Det är också viktigt att du har en positiv grundsyn och har lätt att samarbeta med andra. Du tycker att det är viktigt att laga näringsriktiga måltider till våra olika målgrupper och vill vara med och göra måltiden till en av dagens höjdpunkter. Helgarbete förekommer inom äldreomsorgens kök.

 

Arbetsuppgifter i tillagningskök

 • Ge god service till våra matgäster
 • Tillagning av dagens lunch
 • Hantera kokgrytor, kombiugnar, stekbord m.m.
 • Livsmedelshygien, fylla i egenkontrollrapporter
 • Beredning av sallader
 • Tillagning och servering av specialkoster
 • Disk, rengöring av kökslokaler och matvagnar
 • Fylla i portionsstatistik
 • Beställningar via webben, registrering av matsvinn

 

Arbetsuppgifter i mottagningskök

 • Ge god service till våra matgäster
 • Bereda och servera frukost
 • Mottagning av värmeskåp och dagens lunch
 • Upplägg och servering av dagens lunch
 • Disk efter serveringen

Du som vill vikariera inom skolan behöver vara en ansvarsfull person som tycker om att möta både nya barn och vårdnadshavare. Du har en tydlig servicekänsla och är duktig på att hantera olika situationer på ett bra sätt. Det är viktigt att du är en positiv person som har lätt att samarbeta med andra. 

Förskola och fritidshem styrs av skollag och läroplan där mål för utbildningen och vilken människosyn som ska råda framgår.  Alla barn och elever ska ha inflytande över sin dag och ska bli respektfullt bemötta.

Arbetsuppgifter inom förskola och fritidshem

 • Ta emot och markera närvaro när barn och elever kommer och går hem
 • Leda samlingar och aktiviteter
 • Ansvara för olika undervisningssituationer
 • Duka fram och av måltider samt ta emot matleveranser
 • Vara med på utomhusaktiviteter
 • Uppmuntra och delta i barnens lek


För att arbeta i pedagogisk verksamhet behövs ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget, För arbete inom skola, förskola eller barnomsorg (4425), finns att beställa på polismyndighetens webbplats.

Beställ utdrag ur Polisens belastningsregister

 

Kommunens socialpsykiatri finns inom förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd.

Här kan du vikariera som boendestödjare eller behandlingsassistent. Som medarbetare kan du arbeta inom någon av våra boenden eller med boendestöd i den enskildes egna bostad. Att arbeta inom socialpsykiatri innebär att stödja vuxna personer med psykisk ohälsa/och eller missbruksproblematik i deras vardag. Det kan innebära att planera och genomföra ärenden tillsammans, att vara delaktig i aktiviteter i och utanför hemmet, stöd i att hantera sin personlig hygien och att ta sin medicin.

Kommunens socialförvaltning jobbar med människor, dygnet runt och året om. Vi har hand om särskilda boenden för äldre och för personer med funktionshinder. Vi jobbar också med hemtjänst. Här kan du vikariera som undersköterska, vårdbiträde, boendestödjare eller personlig assistent.

Arbete i hemtjänst eller på äldreboende

Som medarbetare kan du arbeta inom våra hemtjänstgrupper eller på något av våra äldreboenden. Arbetet innebär att stödja den äldre i vardagen med social samvaro och aktiviteter, samt bistå med personlig hygien, måltider, medicinhantering och städ/tvätt. Inom hemtjänsten utför du arbete i den äldres hem och är ofta själv medan du på våra äldreboenden möter de äldre på boendet.

Arbetsuppgifter inom funktionsstöd

Inom funktionsstöd arbetar du med att stödja vuxna personer med funktionsvariation som boendestödjare inom LSS eller inom socialpsykiatrin. Det kan handla om personer med både fysiska och psykiska begränsningar som påverkar den dagliga livsföringen. Du kommer bland annat att stödja och motivera den enskilde i vardagliga sysslor så som social träning, fritidsaktiviteter, medicinhantering och personlig hygien.

Personlig assistans

Arbetet innebär att du ska vara ett stöd i vardagen åt en person med funktionsvariation. Detta innebär att du arbetar i individens hem och ger stöd i exempelvis fritidsaktiviteter, kommunikation, personlig hygien, förflyttningar och medicinhantering. Som personlig assistent arbetar du ofta själv hos den enskilde.

Du som vill vikariera eller vara timanställd på Kristinehamns bibliotek eller våra båda museer behöver vara en ansvarsfull person som tycker om att möta människor i en kulturell miljö. Du har en känsla för service, har dator- och kassavana och tycker om att ta emot och informera besökare - gärna på flera språk. Du är en positiv person som har lätt att samarbeta med andra och du trivs i din roll som bibliotekets eller museets ansikte utåt.

Arbetsuppgifter inom museiområdet

 • Bemanna reception/butik på Kristinehamns konstmuseum och Kristinehamns historiska museum
 • Öppna och stänga, samt larma av och larma på museerna.
 • Assistera i den pedagogiska programverksamheten vid behov
 • Hålla guidade visningar


Arbetsuppgifter på biblioteket

 • Bemanning av lånedisk
 • Hjälpa besökare med lån, återlämning, beställning av och plocka fram böcker
 • Databokningar samt enklare hjälp vid datorn, utskrifter, kopiering och scanning

Elevresurs Träningsskolan

Träningsskolan söker timvikarier som vill arbeta både i skolan och fritidsverksamheten.

Träningsskolan är en del av grundsärskolan, här undervisas elever med intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnesområden.

Läroplanen för grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, ämnen eller ämnesområden. Grundsärskolan ska ge dessa elever en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Arbetsuppgifter som elevresurs inom Träningsskolan

Arbetsuppgifterna som elevresurs varierar utifrån varje elevs enskilda behov och är till största del att vara ett ”hjälp jag” för eleven/eleverna under dagen. Att vara ett ”hjälp jag” innebär att på olika sätt stötta eleven i olika moment av skol- och fritidsdagen, som t.ex. i måltidssituationer, lektionspass eller ute i samhället (bad, bibliotek) m.m.

Träningsskolans verksamhet, låg-, mellan- och högstadie samt fritids och LSS verksamhet finns på gamla Hacklehemsskolan. På träningsskolan arbetar speciallärare, kommunikationspedagog och elevresurser i olika konstellationer. Som elevresurs arbetar man både i skola och fritidsverksamhet.

Vi ser gärna av att du har erfarenhet av att jobbat med brukare som har intellektuell funktionsnedsättning, tillexempel inom LSS eller boendestöd.

För att arbeta i pedagogisk verksamhet behövs ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget, för arbete inom skola, förskola eller barnomsorg (4425), finns att beställa på polismyndighetens webbplats.

Beställ utdrag ur Polisens belastningsregister

Kontaktuppgifter

Bemanningscentrum - mån-fre 6.30-16 (lunch 11.30-12.30) lör-sön 6.30-14
bemanningscentrum@kristinehamn.se

0550-858 89

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".