Till innehållet

Stöd till anhöriga

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän, ung eller gammal, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Du kan få stöd för att själv orka och må bra. Det kan handla om samtalsstöd, friskvård eller träffar med andra i liknande situation.

Kristinehamns kommuns anhörigstöd förmedlar kunskap och är en mötesplats för alla som vårdar eller hjälper någon.

Läs mer om anhörigstöd

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".