Till innehållet

Ordningsregler Strandmossen

  • Du har tillträde till återvinningscentralen, miljöstationen, planen för trädgårdsavfall och till- och frånfartsvägarna.
  • Till övriga området har du endast tillträde efter anvisning från driftpersonalen
  • Inom anläggningen får du köra max 30 kilometer i timmen.
  • Du får bara parkera på anvisade platser.
  • Du får inte göra upp eld, tömma askkoppar eller röka.  
  • Du får inte plocka bland avfallet eller ta med avfall från anläggningen.
  • Du måste själv städa om du skräpar ner på anläggningen eller inom anläggningens ytterområde, till exempel på vägen upp till området.
  • Att fotografera inom anläggningen är bara tillåtet om driftledaren har gett sitt medgivande. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".