Till innehållet

Sysselsättning, daglig verksamhet

En funktionsnedsättning kan påverka din arbetsförmåga. Det kan leda till att du behöver extra stöd för att kunna jobba. Kommunens uppgift är att se till att du har rätt till stöd och tillgång till arbetsrehabiliterande insatser som gör att du enklare kan komma ut på arbetsmarknaden.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan arbeta kan kommunen erbjuda annan sysselsättning som är anpassad efter dina förutsättningar och behov.

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är sysselsättning som utformas med hänsyn till dig och din funktionsnedsättning. Om du är mellan 18 och 67 år och omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 har du rätt till daglig verksamhet. Detta förutsätter att du inte studerar eller arbetar. Syftet med daglig verksamhet är att ge en meningsfull vardag med rätt typ av stimulans, utveckling och gemenskap.

Hur får jag daglig verksamhet?

Insatsen är biståndsbedömd. För mer information kan du också ringa till oss på telefonnummer 0550-884 00.

Camp Nova

Camp Nova är beläget på gamla A9-området och erbjuder arbete till alla som har fått beslut om rätt till daglig verksamhet inom ramen för LSS eller Socialtjänstlagen, SoL. Du tar dig till Camp Nova på egen hand.

Även särskilt boende Värngatan samt Skäringsbol erbjuder vissa platser för daglig verksamhet i mindre grupp. Prata med din handläggare om du vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.

Här är de verksamheter som du kan jobba inom på Camp Nova

Camp Nova och Uroxen. Camp Nova har ett kök där man både tar emot mat och serverar lunch samt bakar och serverar kaffe flera gånger per dag. Arbetsuppgifter inkluderar att duka och duka av, servera frukost, lunch, fika och disk.

För tillfället tvättar vi enbart bilar som tillhör Camp Nova.

Vaktmästeriet sköter huset och hjälper till med att skruva upp tavlor, enklare reparationer, flytta möbler mm. Sköter även om området utanför huset samt har i uppdrag att se till att hålla hela gamla A9-området fritt från skräp samt diverse andra beställningsjobb.

Här använder vi dator och iPad som arbetsredskap och gör bland annat lappar, vykort, informationsskyltar, muggar och tröjor med text och bild. Vi gör även powerpointpresentationer till receptionen med information om dagen. Vi är ute och fotograferar och filmar. Dessutom har vi en tidning som alla får hjälpa till med, Camp Nova-bladet.

Mediagruppen anordnar dessutom utställningar i samarbete med Drama och ateljé.

Transporten sköter allt från att köra ut böcker för bibliotekets räkning till att hämta saker till verksamheten.

Bikupan tillverkar ramar till bikupor.

Tillverkning av smycken, textilier, årstidsbundna aktiviteter, betong med mera. Även måleri och andra konstnärliga uttryck faller under denna verksamhet. Mycket av det som tillverkas här säljs sedan i butiken som finns i anslutning till receptionen på Camp Nova och på Nytt och Nött.

Ser till att det är fräscht och rent i huset samt utför enklare tvättjobb.

Koordinerar verksamheten på Camp Nova och sköter all administration som är nödvändig för att få det dagliga arbetet att fungera. Arbetsuppgifter inkluderar post, närvaro, intern-TV och viss försäljning.

Camp Nova har externa platser på olika företag eller i andra delar av kommunen och jobbar aktivt för att hitta fler platser utifrån önskemål och funktionsförmåga hos deltagarna.

I dramagruppen ingår teater, musik, dans och skaparverkstad. Vi skapar fritt och tillverkar rekvisita efter deltagarnas idéer och önskemål.

 

Alla avdelningar är öppna och igång alla vardagar i veckan. Verksamheten utformas och genomförs tillsammans med brukare. Utöver de fasta arbetsområden finns även de som fungerar som tillval. Några exempel är upplevelserum, musik, taktil massage, friskvård, teater och dans. Friskvård är en obligatorisk punkt för alla varje fredag eftermiddag.

Nytt & Nött butik

Second handbutiken Nytt & Nött ligger på Djurgårdsvägen 2 i Kristinehamn och är en del i kommunens dagliga verksamhet. Här kan man också köpa hantverk från den dagliga verksamheten på Camp Nova.

Vi håller öppet varje tisdag mellan klockan 10-13, och varje torsdag mellan klockan 10-14. 

Har du kläder eller andra prylar som du vill bli av med? Nytt & Nött tar gärna emot kläder, skor, leksaker, böcker, tyg och liknande. Du kan lämna in dina saker i butiken under öppettiderna eller måndagar mellan klockan 10-15. Om ni vill skänka möbler och saknar möjlighet att köra de till oss kan vi komma och hämta. Upphämtning görs då hos kunden på torsdagar efter överenskommelse.

Du når oss via receptionen på Camp Nova.

Juhlinska huset

På Juhlinska huset driver vi öppen verksamhet för alla. Det krävs inga beslut för att kunna delta. Till oss kan du komma för att umgås, spela kort eller bara läsa en tidning för dig själv. I verksamheten finns dessutom ett litet kafé och ett par datorer.
Du som vill och har lust kan delta i vissa gemensamma aktiviteter under veckan.

Verksamheten är öppen varje vardag mellan klockan 08.00–15.15. Du behöver inte anmäla dig och personalen dokumenterar inget om besökarna.

Juhlinska Huset, övre plan

Här jobbar samordnarna för externa placeringar, Anna och Ingela. Hos oss hittar du träningsrum och här finns också tillgång till en dator och konferensrum.

De deltagare kan boka träningsrummet för att träna självständigt. Vi har också en trädgård som man kan arbeta i. På datorn kan du som deltagare söka information och skriva om saker som intresserar dig. Om du vill finns möjlighet att publicera texter i Camp Novas tidning.

Vi jobbar individuellt med varje deltagare och målet är en extern placering. Det är ett förberedande arbete, där deltagaren till exempel ska kunna jobba självständigt till viss del, passa tider och ha god närvaro. På en eventuell extern placering fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med arbetsgivaren. Samordnaren är med och skolar in deltagaren i verksamheten. Därefter görs kontinuerliga besök och uppföljningar. Vi finns också tillgängliga om behov uppstår vid annan tid.

Vem får besöka Juhlinska huset?

Juhlinska huset är öppet för alla. Drogfrihet är ett krav.

Kontaktuppgifter

Reception Camp Nova - Exercisvägen 2, Kristinehamn

0550- 858 50, telefontid 7.30-15-30

Göran Sigurdsson - enhetschef daglig verksamhet
goran.sigurdsson@kristinehamn.se

0550-882 30

Juhlinska huset - Nya Kyrkogatan 4, Kristinehamn

0550- 804 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".