Till innehållet

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du måste också göra en servisanmälan om du ska göra en ombyggnad eller tillbyggnad som påverkar VA-anslutningen, eller om du ska lägga om dina VA-serviser.

Steg för steg – så går det till

Skicka in en servisanmälan

Du skickar in din ifyllda servisanmälan tillsammans med ett exemplar av vatten- och avloppsritningarna. Ritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkten. 

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före det datum vatten eller avlopp ska vara inkopplat för att vi ska kunna planera vårt arbete och ge en god service.

Förbindelsepunkt till fastigheten

Vi handlägger din servisanmälan och ordnar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. På fastighetens sida om förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ledningar och andra VA-installationer utförs regelmässigt.

Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet. 

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Kostnader hittar du i VA-taxan på sidan Taxor och avgifter.

Installera vattenmätare och koppla in vattnet

Innan vattnet släpps på måste du förbereda för att en vattenmätare kan installeras. Det gör du genom att ordna en mätplats och montera en mätarbygel. Du måste ha betalat anslutningsavgiften innan vattenmätaren kan installeras. 

Läs mer hur du installerar vattenmätare

Kristinehamns kommun äger vattenmätaren, installerar, byter och kontrollerar den. Ta kontakt med oss för bokning av tid för installation av mätare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. När vattenmätaren är installerad, och du har betalat anslutningsavgiften, kopplar vi på vattnet.

Ansluta till kommunalt VA när din fastighet finns utanför verksamhetsområdet

Vill du veta vad som gäller om du ska koppla till kommunalt vatten och avlopp när din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet? Läs igenom våra råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".