Till innehållet

Logistikstrategi

En Logistikstrategi har under våren 2023 antagits av Kommunfullmäktige. Logistikstrategin pekar ut en utvecklingsinriktning för kommunens fortsatta arbete med att utveckla Kristinehamn som logistikplats.

Strategin lyfter Kristinehamns geografiska läge som med god väginfrastruktur, järnväg och sjöfart ger stora möjlighet till transporter med flera olika transportsätt. Detta ger en viktig grund för tillväxt inom lager och logistik. Logistikstrategin handlar om att utveckla befintliga logistikfunktioner och bidra till ökade godsflöden lokalt som gynnar logistikaktörer i Kristinehamn.

Här kan du ta del av hela Logistikstrategin.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".