Till innehållet

Krav för att få läsa på vuxenutbildning

Krav för att få läsa på vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är en andra chans för många. Här kan du läsa både enskilda kurser och hela utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. För att få en gymnasieexamen behöver du ha läst 2400 poäng. Här finns även chansen att studera yrkesutbildningar, både på gymnasialnivå genom yrkesvux och eftergymnasial nivå genom yrkeshögskolan. Här kan även du som ska lära dig svenska studera på SFI.

Vad krävs för att få läsa på grundnivå?

 • Du saknar kunskaper motsvarande grundskola
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 
Vad krävs för att få läsa på gymnasial nivå eller på yrkesvux?

 • Du har grundskola/grundvux eller motsvarande utbildningsnivå
 • Du saknar tidigare kunskaper som utbildningen du söker syftar till att ge
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Om antalet sökande är fler än antalet platser sker ett urval. Läs mer i skolverkets dokument.
 • Söker du utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun, kontakta studie-och yrkesvägledare.

 

Vad krävs för att få läsa till vårdadministratör på yrkeshögskolan?

 • Du har grundläggande behörighet för att studera på yrkeshögskola.
 • Du har särskild behörighet i Svenska B eller Svenska som andra språk B, alternativt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
 • Du har särskild behörighet i Engelska B alternativt Engelska 6.
 • Om antalet sökande är fler än antalet platser sker ett urval.

Vad krävs för att få läsa Anpassad utbildning för vuxna?

 • Du är minst 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

 

Vad krävs för att få läsa Svenska för invandrare?

 • Du är 16 år eller äldre
 • Du är folkbokförd i Kristinehamn

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".