Till innehållet

Program 2023

Morgondagens Totalförsvar 2023

Förmiddagens gemensamma spår – moderator Annika Nordgren Christensen

09.00 - 09.10

Välkomstord
Lars Nilsson – kommunstyrelsens ordförande (S), Kristinehamns kommun
Marie Oudin – oppositionsråd (M), Kristinehamns kommun
Annika Nordgren Christensen – huvudmoderator

 

09.10 - 09.35

Omvärldsutvecklingen – vad händer, varför och hur påverkar det oss?
Johan Wiktorin – managing partner, Intil

 

09.40 - 10.05

Rysslands invasion av Ukraina - vilka erfarenheter tar vi med oss till den svenska totalförsvarsutvecklingen?
Major Roger Djupsjö – fd chef Sveriges bidrag i den Kanadensiskledda utbildningsmissionen UNIFIER i Ukraina 21-22

 

10.10 - 10.35

Vad innebär ett Natomedlemskap för det civila försvaret?
Annika Elmgart - chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB

 

10.35 - 11.15

Paus

 

11.15 – 11.40

Vad innebär ett Natomedlemskap för det militära försvaret?
Viceamiral Jonas Haggren – Sveriges militära representant vid Nato och EU, Försvarsmakten

 

11.45 - 12.30

Tillväxt – gnissel och stolthet? Erfarenheter från etableringar av militär verksamhet
Överste Lars O. Jonsson – regementschef A 9, Försvarsmakten
Martin Willén – kommundirektör, Kristinehamns kommun

 

12.30 - 13.30

Lunch

 

Logistik och försörjning - moderator Freddy Jönsson Hanberg

13.30 - 14.30

Elförsörjning – hur ser hotbilden ut och hur säkrar vi robusthet i framtidens totalförsvar?
Anders Persson – generaldirektör, Elsäkerhetsverket
Brigadgeneral Claes Isoz - Försvarsmaktens logistikchef, Försvarsmakten
Thomas Ekström - universitetslektor krigsvetenskap, Försvarshögskolan
Markus Norström – affärsområdeschef energi, RISE

 

14.30 - 15.15

Paus

 

15.15 - 16.15

Energiförsörjning och transporter. Hur påverkar energitillgång och energibrist samhällets försörjning? 
Kommendör Mattias Svedin – förbandschef FMLOG, Försvarsmakten
Fredric Stany - enhetschef försörjningsberedskap på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB 
Richard Boman – kanslichef, Mellersta civilområdet
Torbjörn Schön - head of cyber services, MW Group

 

Kompetensförsörjning - moderator Annika Norgren Christensen 

13.30 - 14.30

Kompetens och utbildning för totalförsvaret
Per Hulling – enhetschef för enheten för utbildningsutveckling, MSB
Vincent Paciello Lundvall - förhandlare avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
Jenny Marklund - chef totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen, Försvarsmakten
Göran Oscarsson - försvarsstabens utvecklingsavdelning, Försvarsmakten
Johan Schnürer  – rektor, Örebro Universitet
Monica Sjöstrand - samverkanslektor, Försvarshögskolan

 

14.30 - 15.15

Paus

 

15.15 - 16.15

Plikt och civilt försvar – när, var, hur? Civilplikten är tillbaka men vad innebär det för verksamheter inom civilt försvar? 
Christina Malm - generaldirektör, Plikt- och prövningsverket
Per Hulling – enhetschef för enheten för utbildningsutveckling, MSB
Jan Rubinstein-Ogilvie - ansvarig totalförsvar, civilt försvar och beredskap, Arbetsförmedlingen
Nils Weslien – förbundsdirektör, Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Björn Johansson – brandingenjör, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

 

Kommunikation - moderator Nina Larsson 

13.30 - 14.30

Hur skapar vi tillsammans motståndskraft mot informationspåverkan?
Catrine Huss – analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar 
Carl Heath – senior forskare och fokusledare för området digital resiliens, RISE
Linda Corsvall – avdelningschef kommunikation, Socialstyrelsen
Ing-Marie Larsson – sektors chef/ socialchef, Göteborgs stad
Marcus Backsten – utvecklingsledare säkerhet, Göteborgs stad

 

14.30 - 15.15

Paus

 

15.15 - 16.15

Hur vi kommunicerar om krig och vilka är målgrupperna?
Josephine Hattevig - projektledare, Lilla aktuellt SVT
Amanda Lägervik Sjöstedt - kriskommunikatör och sociala medier-ansvarig, krisinformation.se MSB
Mikael Ågren – kommunikationsstrateg FST, Försvarsmakten
Andreas Edevald - analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".