Till innehållet

Skärmtak

mp23779321-altan.jpg

Bygglov kan behövas 

Ett skärmtak är ett tak utan täta väggar som bärs upp av antingen pelare eller är infäst i en byggnad. Ett skärmtak kan vara både en enklare och en mer avancerad konstruktion.

Bygglov

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad.

Då behöver du inte bygglov

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

  • Ett skärmtak får endast byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus.
  • För att skärmtaket ska vara bygglovsbefriat måste det placeras inom bostadshusets tomt.
  • Ett bygglovsbefriat skärmtak ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett sådant skärmtak närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.
  • Avståndet till gata, parkmark eller annan allmän plats är minst 4,5 meter.
  • Ett skärmtak får byggas till både på en- och tvåbostadshus och på dess komplementbyggnader.
  • Skärmtaket får högst vara 15 kvm.

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ett skärmtak som en ”liten tillbyggnad om det är minst 4,5 meter från tomtgräns utan att söka bygglov eller göra anmälan.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".