Till innehållet

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet för åtgärder som bildar nya fastigheter, som till exempel avstyckning, klyvning och sammanläggning, eller ombildar fastigheter, så kallad fastighetsreglering.

  • Avstyckning innebär att ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.
  • Klyvning innebär att en fastighet delas i två eller flera nya fastigheter.
  • Sammanläggning betyder att två eller fler fastigheter läggs samman till en ny fastighet.
  • Fastighetsreglering innebär att en eller delar av en fastighet överförs till en annan.

Du ansöker om fastighetsbildning hos Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.

Länkar

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".