Till innehållet

Stöd från socialtjänsten

Vad gör Socialtjänsten åt droganvändningen bland unga?

Skolan och socialtjänsten har ett gemensamt uppdrag att arbeta för att barn och unga ska få en uppväxt fri från droger. Alla som arbetar med unga har ansvar för att reagera och agera vid oro eller kännedom om att unga använder droger.

Socialtjänstens arbete påbörjas när en orosanmälan skickas in, eller en kontakt tas via telefon. Det startar med att socialtjänsten gör är en förhandsbedömning, som handlar om att bedöma om en utredning ska inledas eller inte. En utredning syftar till att klargöra familjens behov av stöd och hjälp. Hur utredningen går till ser olika ut från fall till fall och kan bland annat bero på vad anmälan gäller, familjens samarbete och barnets ålder och mognad.

Vad kan jag göra om jag är orolig för min ungdom?

Om du som förälder är orolig för ditt barn eller ungdom kan du vända dig till socialtjänsten för stöd. Det går bra att både ringa eller använda e-tjänsten. Efter att du varit i kontakt med oss startas en utredning, som i det här läget syftar till att klargöra familjens behov av stöd och hjälp. Hur utredningen går till ser olika ut från fall till fall och kan bland annat bero på vad anmälan gäller, familjens samarbete och barnets ålder och mognad. Några exempel på vad man kan få hjälp med från socialtjänstens håll när det gäller droganvändning bland unga är:

  • Familjebehandling (t ex hjälp med hur man kommunicerar med sin ungdom eller inom familjen eller hjälp med att ta fram vilka regler som ska finnas i familjen)
  • Missbruksreducerande samtal med ungdomen – varför använder ungdomen droger?
  • ACRA – (Adolescent Community Reinforcement Approach, är en behandlingsmetod för unga i risk- och missbruk. Metoden går ut på att stötta till en nykter och drogfri livsstil och förbättrade relationer med andra nyktra och drogfria personer i personens närhet).
  • Lämna drogtester
  • Placering på HVB eller familjehem
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Nätverks- och eller samverkansmöten för att hjälpas åt kring ungdomen

Du når mottaget för barn och unga via Navigatorcenter på telefonnummer 0550-88 400 knappval 5, mån-fre 8,30-9,30 samt 13-14,30. Om du vill rådgöra kring ungdomen ska du inte uppge ungdomens identitet.

Gör en orosanmälan för barn och ungdom

Kontaktuppgifter

Socialtjänstens växel

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".