Till innehållet

Bryggor och allemansrätt

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt och njuta av naturen. Detsamma gäller även på vatten där kraven på hänsyn mot omgivningen är de samma som på land. Inte störa, inte förstöra.

Detta gäller för bryggor

  • Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja en vattenfarkost vid en strand eller brygga som inte hör till en tomt eller utgör ett fågelskyddsområde.
  • Du får inte störa eller förstöra och du måste flytta på dig och din förtöjning om den som äger bryggan behöver den.
  • Avståndet till hus och tomter. På en tomt ska de som bor i huset kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det är inte tillåtet att avvisa allmänheten genom en skylt från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet utan tillstånd från kommunen. Exempelvis en skylt med texten ”privat brygga” kan anses vara avvisande.


Naturvårdsverkets information om allemansrätten Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverkets information om allemansrätten vid vatten

Kontaktuppgifter

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Byggavdelningens servicetelefon: 0550-880 60

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".