Till innehållet

Baskarta, grundkarta

Baskartan, även kallad primärkarta, är den mest detaljerade kartan över kommunens tätorter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, rättigheter, byggnader, höjdkurvor, vägar, kantsten, träd, staket och häckar.

Kartan används som grund vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet och när vi upprättar en nybyggnadskarta.

Vi debiterar hektarpris enligt geodatataxan.  

Vill du ta del av baskartan? Kontakta oss genom uppgifterna nedan. 

Kontaktuppgifter

Madelene Olsson - teknisk lantmätare
madelene.olsson@kristinehamn.se

0550-885 66

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".