Till innehållet

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper från gymnasiet. Du kan läsa ämnen eller hela studieår för att få behörighet till att läsa vidare på eftergymnasial nivå. Utbildningen finns på Brogymnasiet, Gamla Kyrkogatan 2.

Brogårdsgymnasiet.jpg

Du kan läsa kurser på dagtid eller distans. Kurser på dagtid kan ställas in om det är för få sökande. Då kan du istället få erbjudandet att studera på distans. Samma sak gäller för studier på distans: om det är för få sökande för en distanskurs kan sökande erbjudas plats på dagtid. 

När du läser en kurs på distans som har lärare via kommunen så görs alla prov på plats i skolan. Vissa lektioner kan också ges på en lektionstid på distans. När du läser en kurs på distans via Hermods sker prov helt på distans.

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du som vuxen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Vid fler sökande än vad det finns platser sker ett urval i enlighet med gällande lagstiftning.

För att läsa på gymnasial nivå krävs det att du har tillgång till dator eller skrivplatta.

Orienteringskurs: Studieteknik för studerande på gymnasial nivå

Orienteringskursen kan hjälpa dig att förbättra din studieteknik. Det handlar bland annat om hur du använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt.

Du kan få tillfälle att förbättra din anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker. Det kan också handla om att arbeta med tankekartor, snabbläsning, effektiv läsning och hur du kan organisera dina studier på ett bra sätt.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Vuxenutbildningen förlängs

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. 

Ansökan

Ansökningsperioder
Period 1: 15 september till 1 december - start i januari
Period 2: 15 januari till 15 februari – start i mars
Period 3: 15 mars till 29 maj – start i augusti
Period 4: 15 augusti till 15 september – start i oktober

Har du skyddade personuppgifter?

Kontakta skoladministratören för att ansöka.

Antagningsbesked kommer elektroniskt eller via brev.

Du söker till kurser inom gymnasial vuxenutbildning i webbansökan. Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv också gärna en motivering till de kurser du har sökt. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till:

Kristinehamns Kommun
3.Brogymnasiet/Vuxenutbildningen
Gamla Kyrkogatan 2, 681 84 Kristinehamn

Kurser

Länk till kursutbud på gymnasial nivå

Bekräftelsemejl till nya elever

En vecka före skolstart får du som är ny elev ett mejl med inloggningsuppgifter. Det ser ut som exemplet nedan. Du behöver logga in med ditt bankid för att komma till dina inloggningsuppgifter. 

Ämne: Dina nya inloggningsuppgifter från vuxenutbildningen

Hej <Förnamn>!

Du är antagen till en utbildning på vuxenutbildningen i Kristinehamn.

Dina inloggningsuppgifter är:

Användarnamn: <användarnamn>

Lösenord: <lösenord>

Logga in här: https://apps.edu.kristinehamn.se och klicka på någon av någon av Googles tjänster. 

Här finns också vår funktion som du använder för hantera dina egna kontouppgifter. Vi rekommenderar att du byter det lösenord som skapats med automatik till något som du själv vill ha och kommer ihåg.

Ditt fullständiga Google-konto har adressen <e-postadress>. Du kan använda den adressen för att logga in på kontot i någon av Googles appar på din telefon.

Med vänliga hälsningar

Vuxenutbildningen

Kristinehamns kommun

Om du studerar på distans genom Hermods kan andra böcker vara aktuella. Du får information från Hermods om kurslitteratur.

Många av nedanstående böcker finns även som e-böcker.

 • Engelska 5 Dagtid
  Blueprint A Version 3.0, Liber, ISBN 978-91-47-12101-4

 • Engelska 5 Distans
  Blueprint A Version 3.0, Liber, ISBN 978-91-47-12101-4

 • Engelska 6
  Blueprint B Version 3.0, Liber, ISBN 978-91-47-12107-6

 • Engelska 7
  Blueprint C Version 2.0, Liber, ISBN 978-91-47-09196-6

 • Gymnasiearbete
  Gymnasiearbetet- en handbok (för samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet & Humanistiska programmet), Andersson M & Etzler N, 2017, ISBN: 978-91-27-44563-5

 • Historia 1
  Perspektiv på historien 1b, Nyström L, Nyström H, Nyström, ISBN 40691118

 • Historia 2 och Historia 3
  Läraren meddelar litteratur vid kursstarten.

 • Matematik 1b
  Matematik 5000+ Kurs 1b ISBN: 978-91-27-45529-0, Lena Alfredsson, Hans Heikne, Bodil Holmström

 • Matematik 2a, 2b
  Matematik 5000, 2abc VUX, Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr, ISBN 978-91-27-46267-0

 • Matematik 3b och 3c
  Matematik 5000, 3bc VUX, Alfredsson, Björk, Brolin, Bråting, Erixon, Heikne, ISBN 978-91-27-42631-3

 • Matematik 4
  Matematik 5000, 4, Alfredsson, Björk, Brolin, Bråting, Erixon, Heikne, Palbom ISBN 978-01-
  27-42632-0

 • Naturkunskap 1b (1a1+1a2)
  Naturkunskap 100p, Synpunkt 1b, Henriksson A, ISBN 978-91-40-67359-6

 • Naturkunskap 2
  Naturkunskap 2,

 • Psykologi 1 och Psykologi 2a
  Psykologi 1+2a, Levander M & Sabelström Levander C, ISBN 978-91-27-42716-7

 • Religion 1
  En människa, tusen världar, Tuveson R, Gleerups förlag, ISBN: 978-91-40-68747-0

 • Religion 2
  Läraren meddelar litteratur vid kursstarten

 • Samhällskunskap 1
  Reflex Plus, ISBN 9789140673664, Almgren H, Höjelid S & Nilsson E

 • Samhällskunskap 2
  Samhällskunskpap 2, Reflex 123 ISBN 978-91-40-69558-1
   
 • Samhällskunskap 3
  Läraren meddelar litteratur vid kursstarten

 • Svenska 1
  Fixa Genren, andra upplagan, Sahlin P & Stensson H, ISBN 978-91-27-44212-2

 • Svenska 2
  Svenska 2 - Helt enkelt, upplaga 2, Nilsson A, Winqvist L, ISBN 88229-80-9
  NA förlag AB

 • Svenska 3
  Svenska 3 Helt Enkelt, Nilsson A & Winqvist L, ISBN:987-91-980247-8-4
  NA förlag AB 2015

 • Svenska som andraspråk
  Språkporten 1,2,3 - tredje upplagan, ISBN 978-914412201-4

 • Geografi 1
  Lärare meddelar kursmaterial vid kursstart

Collegeåret

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera gymnasiebetyg för att bli behörig att läsa vidare på högskola. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier.  

Hur fungerar det? 

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå på Komvux och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera stället.

Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat.

På Vuxenutbildningen studerar du enligt en individuell studieplan för att bli behörig eller för att komplettera eller läsa upp icke godkända betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. 

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".