Till innehållet

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper från gymnasiet. Du kan läsa ämnen eller hela studieår för att få behörighet till att läsa vidare på eftergymnasial nivå. Utbildningen finns på Brogymnasiet, Gamla Kyrkogatan 2.Du kan läsa kurser med närundervisning eller med flexundervisning. Kurser med närundervisning kan ställas in om det är för få sökande. Då kan du istället få erbjudandet att studera med flexundervisning. 

När du läser en kurs på distans som har lärare via kommunen så görs alla prov på plats i skolan. Det kan också förekomma obligatoriska lektionspass. När du läser en kurs på distans via Hermods sker inlämning av uppgifter, prov och en muntlig examination via plattformen Novo.

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du som vuxen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Vid fler sökande än vad det finns platser sker ett urval i enlighet med gällande lagstiftning.

För att läsa på gymnasial nivå krävs det att du har tillgång till dator eller skrivplatta.

Orienteringskurs: Studieteknik för studerande på gymnasial nivå

Orienteringskursen kan hjälpa dig att förbättra din studieteknik. Det handlar bland annat om hur du använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt.

Du kan få tillfälle att förbättra din anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker. Det kan också handla om att arbeta med tankekartor, snabbläsning, effektiv läsning och hur du kan organisera dina studier på ett bra sätt.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Vuxenutbildningen förlängs

Slutbetyg från Vuxenutbildningen på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. 

Ansökan

Ansökningsperioder
Period 1: 15 september till 1 december - start i januari
Period 2: 15 januari till 15 februari – start i mars
Period 3: 15 mars till 1 juni – start i augusti
Period 4: 15 augusti till 15 september – start i oktober

Du söker till kurser inom gymnasial vuxenutbildning i webbansökan. Till ansökan ska du också bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Har du inte möjlighet att scanna in dina betyg och intyg kan du skicka kopior av dem till:

Kristinehamns Kommun
37.Vuxenutbildningen
681 84 Kristinehamn

Antagningsbesked kommer elektroniskt via Kivra eller via brev.

Har du skyddade personuppgifter?

Kontakta skoladministratören för att ansöka.

Kurser

Länk till kursutbud på gymnasial nivå

Bekräftelsemejl till nya elever

En vecka före skolstart får du som är ny elev ett mejl med inloggningsuppgifter. Du behöver logga in med ditt bankid för att komma till dina inloggningsuppgifter. 

 

Om du studerar på distans genom Hermods kan andra böcker vara aktuella. Du får information från Hermods om kurslitteratur.

Tips! Många av nedanstående böcker finns även som e-böcker.

 • Engelska 5
  Blueprint A Version 3.0, Liber, ISBN 978-91-47-12101-4

 • Engelska 6
  Blueprint B Version 3.0, Liber, ISBN 978-91-47-12107-6

 • Gymnasiearbete
  Gymnasiearbetet - en handbok (för samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet & Humanistiska programmet), Andersson M & Etzler N, 2017, ISBN: 978-91-27-44563-5

 • Matematik 1b
  Matematik 5000+ Kurs 1b , Lena Alfredsson, Hans Heikne, Bodil Holmström
  ISBN: 978-91- 27-45529-0

 • Matematik 2a, 2b
  Matematik 5000, 2abc VUX, Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr, ISBN 978-91-27-46267-0

 • Matematik 3b och 3c
  Matematik 5000, 3bc VUX, Alfredsson, Björk, Brolin, Bråting, Erixon, Heikne, ISBN 978-91-27-42631-3

 • Matematik 4
  Matematik 5000, 4, Alfredsson, Björk, Brolin, Bråting, Erixon, Heikne, Palbom, ISBN: 978-01-27-42632-0

 • Psykologi 1
  Psykologi 1, Marie Almroth & Linnéa Svärd, Natur & Kultur 2022, ISBN: 978-91-27-46048-5

 • Psykologi 2a
  Psykologi 1+2a, Levander M & Sabelström Levander C, ISBN 978-91-27-42716-7

 • Svenska 1
  Fixa Genren, andra upplagan, Sahlin P & Stensson H, ISBN 978-91-27-44212-2

 • Svenska 2
  Svenska 2 - Helt enkelt, upplaga 2, Nilsson A, Winqvist L, ISBN 88229-80-9, NA förlag AB

 • Svenska 3
  Svenska 3 Helt Enkelt, Nilsson A & Winqvist L, ISBN:987-91-980247-8-4
  NA förlag AB 2015

 • Svenska som andraspråk
  Språkporten 1,2,3 - tredje upplagan, ISBN 978-914412201-4

 

 

Om du vill skriva ut kurslitteraturslistan kan du ladda ner denna PDF.

Collegeåret

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera gymnasiebetyg för att bli behörig att läsa vidare på högskola. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier.  

Hur fungerar det? 

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå på Komvux och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera stället.

Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat.

På Vuxenutbildningen studerar du enligt en individuell studieplan för att bli behörig eller för att komplettera eller läsa upp icke godkända betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. 

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Louise Svenrup - biträdande rektor
louise.svenrup@kristinehamn.se

0550-883 27

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".