Till innehållet

Adlersparretorgets aktivitetspark

Området är upprustat 2023 till att bli mer av en aktivitetspark som kan locka besökare i alla åldrar. 

Genom nya stenmjölsgångar, belysning, sittplatser, kullar, växtlighet och en upprustning av själva parkmiljön vill vi skapa känslan av ett nytt Adlersparretorg. Bollplanens mått har justerats för att möjliggöra för olika typer av bollspel, men även att ge plats för den pumptrack som vi har haft uppställd på andra platser i Kristinehamn. Det finns också en balansbana och en yta för träning och fitness. Lekplatsen har utökats med mer lekutrustning och kommer att ha ett tema som knyter an till Kristinehamns historia.

Visa Adlersparretorgets aktivitetspark i kartan

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".