Till innehållet

Sunneberg gångstig

Efter samråd med Länsstyrelsen Värmland kommer vi att bygga en gångstig längs med delar av Varnan på Sunneberg. Gångstigen är en del i projektet för nya bostäder på Stampbrogatan och Ugglevägen och kommer knyta ihop Sunneberg som område. Gångstigen är tänkt att tillföra en trevlig promenadsträcka för boende och besökare i området. Stigen kommer att bestå av stenmjölgång och träspänger i de partier där marken är lite våtare. På sträckan kommer vi också att komplettera med rastplatsbord och informationsskyltar där man kan läsa mer om områdets naturvärden.

Arbetet påbörjas under vecka 12 och det förväntas pågå under minst tre veckor. Arbetet kommer endast att utföras på dagtid och varken ljud eller vibrationer beräknas överstiga onormala nivåer. 

Kontaktuppgifter

Joakim Sylvaner - Projektledare
joakim.sylvaner@kristinehamn.se

0550-88121

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".