Till innehållet

Sunneberg gångstig

Vi har byggt en gångstig längs med delar av Varnan på Sunneberg. Gångstigen är en del i projektet för nya bostäder på Stampbrogatan och Ugglevägen och knyter ihop Sunneberg som område. Gångstigen är tänkt att tillföra en trevlig promenadsträcka för boende och besökare i området. Stigen består av stenmjölgång och träspänger i de partier där marken är lite våtare. På sträckan har vi också placerat rastplatsbord och informationsskyltar där man kan läsa mer om områdets naturvärden.

Runt om i Kristinehamns kommun finns flera fina vandringsleder. Här är några exempel på var du kan vandra, kortare eller längre sträckor.Foto: Kristinehamns kommun


Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Joakim Sylvaner - Projektledare
joakim.sylvaner@kristinehamn.se

0550-88121

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".