Till innehållet

Diarium och kommunarkiv

Kommunens diarium

Alla myndigheter ska föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligen för diarium, och är kort sagt en förteckning över ärenden och dokument som myndigheten hanterar.

Vill du ta del av handlingar är du välkommen att kontakta kommunen@kristinehamn.se

Kommunarkivet och dess öppettider

Kristinehamns kommunarkiv finns i Kvadraten-huset på Mariebergsområdet, ett par kilometer utanför centrum. I arkivet förvaras kommunens allmänna handlingar fr.o.m. 1971 och framåt.

Vill du prata med oss så nås vi på telefonnummer 0550-880 44

Behöver du som forskare besöka arkivet kan du boka tid via kommunens e-postadress kommunen@kristinehamn.se

Om du vill forska i kommunens handlingar före 1971 så kan du vända dig till Arkivcentrum i Karlstad. Tänk på att vårt material måste beställas fram, se informationen i länken. Kommunerna som finns på Arkivcentrum för forskning är:

Kristinehamns stad,
Björneborg municipalsamhälle,
Rudskoga upphörda kommun,
Varnums upphörda kommun, 
Visnums äldre och yngre upphörda kommuner, 
Visnums Kils upphörda kommun, 
Ölme upphörda kommun.

Kontaktuppgifter

Katrin Karlsson - Arkivarie
katrin.karlsson@kristinehamn.se

0550-880 44

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".