Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Diarium och kommunarkiv

Kommunens diarium

Alla myndigheter ska föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligen för diarium, och är kort sagt en förteckning över ärenden och dokument som myndigheten hanterar.

Tyvärr är webbdiariet ur funktion och det pågår ett arbete med att utveckla ett nytt. Vill du ta del av handlingar är du välkommen att kontakta kommunen@kristinehamn.se

Kommunarkivet och dess öppettider

Kristinehamns kommunarkiv finns i Kvadraten-huset på Mariebergsområdet, ett par kilometer utanför centrum. I arkivet förvaras kommunens allmänna handlingar fr.o.m. 1971 och framåt.

Kommunarkivet kommer från och med 15 april 2019 och under en period vara stängt för besök.

Våra telefontider är tisdag och torsdag kl 9-12 telefonnummer 0550-880 44

Behöver du som forskare besöka arkivet kan du boka tid via kommunens e-postadress kommunen@kristinehamn.se

Om du vill forska i kommunens handlingar före 1971 så kan du vända dig till Arkivcentrum i Karlstad. Tänk på att vårt material måste beställas fram, se informationen i länken. Kommunerna som finns på Arkivcentrum för forskning är:

Björneborg municipalsamhälle,
Rudskoga upphörda kommun,
Varnums upphörda kommun,
Visnums äldre och yngre upphörda kommuner,
Visnums Kils upphörda kommun,
Ölme upphörda kommun.

Kristinehamns kommuns arkiv före 1971 finns fortfarande kvar på Kommunarkivet men planeras att flyttas till Arkivcentrum under 2019.

Kontaktuppgifter

Helén Bergman - E-arkivarie
helen.bergman@kristinehamn.se

0550-881 67

Eva Sjöström - registrator
kommunen@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".